Gå til hovedindhold

Sundhedsudvalget

Kort fortalt

Sundheds- og Handicapudvalgets formål er inden for rammerne af hovedbestyrelsens retningslinier og bevillinger at bistå HB med ekspertviden og rådgivning indenfor udvalgets definerede områder.

Sundheds- og Handicapudvalget består af 4 valgte medlemmer, der vælges for to år ad gangen, samt op til 11 udpegede personer.

Områder som har udvalgets fokus

  • At kvalificere foreningens politikker fagligt.
  • At fastlægge temaer for regionale medlemsmøder.
  • At bistå sekretariatet med viden indenfor sundhedsfremme, forebyggelse, behandling, rehabilitering og habilitering på det kommunale, regionale og statslige plan.
  • At bidrage til at formulere tværsektorielle initiativer/scenarier for at fremme forholdene for mennesker med MS indenfor det sundheds-, handicap-, social-, og arbejdsmarkedsfaglige område.
  • At sikre foreningen viden om sundheds-, handicap og arbejdsmarkedsforhold samt viden om forskningsområdet.

Udvalget arbejder tæt sammen med sekretariatet og især med udvalgssekretæren. 

Formand:

Anne Søndergaard 

Valgte medlemmer:

Peter Vestergaard Rasmussen

Dennis Ross 

Heidi Rønn Jørgensen

Udpegede medlemmer:

op til seks medlemmer

Udvalgssekretær:

Marie Lynning

Valg til Sundheds- og Handicapudvalget

Fire medlemmer vælges af delegeretforsamlingen i lige år. Sclerosehospitalernes brugerråd samt Ungeudvalget har hver især mulighed for at udpege en repræsentant, der indgår som medlem af Sundheds- og Handicapudvalget.

Herudover udpeges op til seks fagpersoner, der kan tilføre udvalget de relevante kompetencer i relation til handlingsplanens rammer.