Gå til hovedindhold

Politisk udvalg

Kort fortalt

Udvalgets formål er inden for rammerne af hovedbestyrelsens retningslinjer og bevilliger i samarbejde med administrationen og lokalafdelingerne.

Politisk udvalg består af fire personer, der vælges for to år ad gangen, samt op til fem udpeget personer.

Fokus områder for politisk udvalg

  • At understøtte lokalafdelingernes repræsentation i bl.a. de kommunale handicapråd, DH.
  • Beskæftige sig med lokale og landspolitiske problemstillinger.
  • At søge størst mulig indflydelse på beslutninger, der vedrører personer med sclerose/handicappedes dagligdag.

Formand:

Ole Fredslund

Valgte medlemmer:

Eddie Sørensen

Irene Jensen

Tharben Hansen

Udpegede medlemmer (op til 5 personer):

Ulrik Rosenberg 

- ej besat

- ej besat

- ej besat

- ej besat


Udvalgssekretær: 

Nadia Buchard

Valg til politisk udvalg

Fire medlemmer vælges af delegeretforsamling i lige år. Snarest efter valget vælger de fire medlemmer sammen med foreningens formand, næstformand og kasseres ydereligere tre personer, der kan tilføje den nødvendige ekspertise inden for handlingsprogrammets rammer.