Gå til hovedindhold

Lokalafdelingsudvalget

Kort fortalt

Lokalafdelingsudvalgets formål er inden for rammerne af hovedbestyrelsens retningslinjer og bevillinger i samarbejde med sekretariatet og lokalafdelingerne.

Lokalafdelingsudvalget består af tre valgte medlemmer, fem regionsvalgte, en ungerepræsentant samt 2 udpeget medlemmer.

 

Fokus områder for lokalafdelingsudvalget

  • Arbejder med alle de netværksaktiviteter, der henvender sig til vore medlemmer, det være sig lokalafdelingerne, regionale temadage, møder for nye medlemmer, kurser, camps, rejser etc. Udvalget har fokus på at disse aktiviteter hele tiden udvikler sig, så vi altid er på forkant med de forventninger vores medlemmer har.
  • Udvalget har naturligt stor fokus på lokalafdelingerne og understøtter dem i deres arbejde, både inden for netværksaktiviteter med også inden for event og indsamlingsområdet.
  • Udvalget er i høj grad bindeleddet mellem foreningen og det lokale arbejde og er derfor også arrangører af både regionsmøder og formandsmøde hvor de frivillige mødes på tværs af lokalafdelinger og møder foreningen.
  • Udvikling af frivillige og frivilligbegrebet i foreningen er også et område for udvalget. Udvalget uddanner / udvikler foreningens frivillige samt laver retningslinjer for området.

Formand:

Jan Deebmann

Valgte medlemmer:

Jan Deebmann

Jane Hein

Regionsvalgte medlemmer:

Region Hovedstaden - Kenneth Bjerregaard 

Region Sjælland - Vibeke Koch 

Region Nord - Lenette Hein 

Region Midt - Eddie Sørensen 

Region Syd - Karen Gehrt 

Udpegede medlemmer: (2 personer)

Henrik Bang

Leif Balle

Udpeget ungerepræsentant:

Annette Nielsen

Udvalgssekretær: 

Mikael Freund

Valg til lokalafdelingsudvalget

Lokalafdelingsudvalget bestå af 9- 11 personer, der vælges for 2 år af gangen.