Gå til hovedindhold

Foreningens etiske retningslinjer for samarbejde med medicinalindustrien

Kort fortalt

For at undgå misforståelser parterne imellem og sikre Scleroseforeningens troværdighed – herunder i forhold til medierne og samfundet – har foreningens Hovedbestyrelse vedtaget følgende etiske regler for samarbejde med medicinalindustrien:

Vi har fuld åbenhed om vores samarbejde

Scleroseforeningen forpligter sig til at udvise fuld åbenhed om sit samarbejde med medicinalindustrien, og det fremgår af foreningens årsrapport og hjemmeside, hvilke samarbejdsaftaler der er indgået.

De etiske regler

  • Der udfærdiges skriftlig kontrakt i forbindelse med alle samarbejdsaftaler.
  • Scleroseforeningen sikrer sig, at samarbejdet med medicinalindustrien sker på ligeværdige betingelser. 
  • Scleroseforeningen sikrer sig total uafhængighed ved ethvert samarbejde med medicinalindustrien. 
  • Scleroseforeningen skal i hvert enkelt tilfælde bevare retten til at godkende og eventuelt forkaste synliggørelsen af medicinalvirksomhedens støtte. 
  • Samarbejdet må ikke omfatte anbefaling af medicinalvirksomheder eller deres produkter og må ikke inkludere omtale af bestemte produkttyper/produktnavne. 
  • I tilfælde af støtte til f.eks. Scleroseforeningens publikationer og/eller konferencer må medicinalvirksomheden under ingen omstændigheder have indflydelse på indhold og form. 
  • Scleroseforeningen modtager ikke støtte fra medicinalvirksomheder til personligt øremærket uddannelse/konferencedeltagelse, ligesom det er forbudt nogen ansat i organisationen at modtage nogen form for personlig gave/honorering fra medicinalvirksomheder. 
  • Scleroseforeningen tilstræber at fordele samarbejdet på flere medicinalvirksomheder for at undgå at favorisere en enkelt. 
  • Scleroseforeningen forpligter sig til at begrænse medicinalindustriens samlede støtte til max. 5 % af de samlede årlige indtægter. 

Nuværende samarbejder