Gå til hovedindhold

KosMuS: Kost og MS

Kort fortalt

I 2016-2019 gennemføres KosMuS-projektet, som skal finde sammenhænge mellem kost og MS-symptomer. Har du selv sclerose, kan du blive en del af projektet.

Hoved med frugter

Projektet

Mange af Scleroseforeningens medlemmer med multipel sclerose (MS) oplever, at kost kan påvirke symptomer og sygdomsaktivitet. Der findes desuden en række forskellige diæter udviklet særligt til MS, men indholdet i disse diæter er i flere tilfælde modstridende, og der er stadig meget lidt videnskabelig viden om kost inden for MS-området. Derfor har Scleroseforeningen igangsat KosMuS-projektet, som i løbet af de næste tre år skal forsøge at kortlægge sammenhænge mellem kost og oplevet sygdomsaktivitet blandt deltagere med MS. Der indsamles også informationer om bl.a. fysisk aktivitet og stress.

Hele projektet er baseret på informationer, som indsamles af deltagerne. Der bliver udviklet en app, som deltagerne i en periode vil skulle bruge til at registrere bland andet hvad de spiser, fysisk aktivitet og informationer om helbred.

Målet er at skabe et meget stort datasæt, hvor vi kan anvende nye metoder for behandling af big data til at finde sammenhænge mellem kost, fysisk aktivitet, stress og oplevet sygdomsaktivitet blandt deltagere med MS.

Alle mennesker med MS kan uanset kostvaner deltage i projektet. Vi håber at 2.000 mennesker med MS har lyst til at deltage i KosMuS-projektet, og vi lægger vægt på, at der igennem hele forløbet er et tæt samarbejde mellem deltagere og forskere.

Projektet gennemføres som et tre-årigt erhvervsPhD-forløb af Scleroseforeningen i samarbejde med Københavns Universitet (Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Institut for Folkesundhedsvidenskab og Center for Proteinforskning). 

 

Tidsplan

Februar til oktober 2016: Projektopstart og den første fase, hvor vi forsøger at finde ud af, hvordan vi bedst muligt kan udvikle en app, som deltagerne har lyst til at bruge til registrering af kost, mm. I denne fase afholder vi blandt andet interviews, spørgeskemaundersøgelse og workshops.

November 2016 til april 2017: I denne fase udvikler vi vores app til indsamling af data. Vi afholder undervejs en række pilot-tests og workshops med kommende deltagere, så vi hele tiden er sikre på at udvikle den bedst muligt løsning, som flest muligt har lyst til at bruge.

April 2017 til ca. december 2017: Vi samler data ind, og deltagere kan løbende tilmelde sig og downloade app’en. Målet er, at hver deltager registrerer kost i cirka to måneder. 

I januar 2018 starter analyserne, og de endelige resultater forventes klar i løbet af 2018.

 

Hvordan kan jeg deltage?

Alle mennesker med MS kan uanset kostvaner deltage i projektet.

Hvis du allerede nu tænker, at du kunne være interesseret i at blive deltager i KosMuS-projektet, kan du udfylde denne formular.

Deltagere, pårørende, sundhedsfaglige og andre interesserede er også altid velkomne til at skrive for mere information eller svar på spørgsmål.