Gå til hovedindhold

Bestyrelsens beretning

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012


Foråret / forsommeren stod som sædvanlig i byttepengeindsamlingens tegn, som Karl Erik styrede på fremragende vis. Vi fik et godt resultat: 28.300 kr. fordelt på 219 bøsser mod 14.800 kr. / 118 bøsser i 2011. Vi blev hjulpet godt på vej pga Jacob, som indirekte var skyld i 5.000 kr. På landsbasis blev der indsamlet 1,5 mill. kr., heraf gav stregkoderne 226.000 kr. Arrangementer i 2012: 1. hjælps kursus i marts – med 6 fremmødte. Rundvisning på Viborg Rådhus i maj. PTU deltog også og vi var 25 deltagere. Attaks planlagte tur til Djurs Sommerland blev aflyst! Regionale temamøder om træning med Ulrik Dalgas i foråret og om forskning med Peter Vestergaard om efteråret. – I begge tilfælde afholdt i henholdsvis Herning og Århus. Bustur / spisning i august blev desværre aflyst pga for få tilmeldte. Sct. Georgs Gilderne afholdte igen julehygge for os.
Regional velkomstmøde for nydiagnostiserede blev afholdt i Herning. Fra Viborg  deltog der 4 nye med pårørende
Frivilligdagen 28. sept., blev afholdt på Trappetorvet – uden succes pga stedets beskaffenhed. Karl Erik og Jacob deltog og holdt tappert stand hele eftermiddagen Jacob er meget aktiv indenfor DH’s arbejde og er kommet med i handicaprådet
Der har været problemer med at få fornyet hjemmesiden men endelig gik den nye udgave i luften i sept. Den er mere brugervenlig end den gamle var
I efteråret udsendte vi spørgeskema til alle med sclerose, hvor der var mulighed for at tilmelde / gentilmelde sig nyhedsbrev. Der bliver løbende sendt spørgeskema ud til nye medlemmer. Vi udsendte 175 spørgeskemaer og fik svar tilbage fra 64 medlemmer = 1/3. 34 ønsker nyhedsbrev sendt pr post, + der er
tilmeldt 50 til at få det pr mail. – Jeg tror, nogle er tilmeldt både og, men det får vi forhåbentlig rettet. 4 ønsker ikke nyhedsbrev Lidt fra 2013:
Vi har holdt møde med Skive angående samarbejde om kommende arrangementer, og vi vil holde et møde senere, hvor vi vil tilrettelæge resten af året.
Efter årsmødet får vi ny organisationskonsulent. Vi får Eva Kylov , som har region Nord. Hun overtager noget fra Mikael, for at fordele konsulenternes opgaver  mere retfærdigt. Nogle kender måske Eva fra hendes arbejde med attak og ungearbejdet. Herfra en stor tak til Mikael for hans hjælp og støtte i den tid, han
har været vores konsulent