Støt os i kampen
for et bedre liv

I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
Støt os

Træthed

Træthed, eller fatigue, som man også siger, er et af de mest almindelige symptomer hos scleroseramte. Tre ud af fire angiver træthed blandt de tre mest generende symptomer, og cirka hver femte oplever, at trætheden er det værste symptom

Definitionen på træthed/fatigue er en subjektiv mangel på fysisk og/eller mental energi, som patienten oplever påvirker almindelige aktiviteter. Man skelner mellem træthed og udtrætning og fysisk og mental træthed/udtrætning. 

Træthed

Træthed kan beskrives som en generel energiforladthed og uoverkommelighedsfølelse. Med  træthed følger ofte reduceret tålmodighed og motivation. Trætheden forværres typisk af fysisk og psykisk aktivitet samt stress af enhver art. Ofte er trætheden værst om eftermiddagen og aftenen, men nogle scleroseramte føler sig trætte allerede fra morgenstunden. Selv om søvnforstyrrelser ses hos nogle scleroseramte, skyldes trætheden ikke dårlig nattesøvn. Skønt der indtil videre ikke har kunnet vises noget statistisk sammenhæng mellem graden af træthed og sygdomsgraden iøvrigt, så er det generelt sådan, at risikoen for træthed forøges med sygdomsvarigheden.

Trætheden øges med tiden

Typisk beskriver patienten i starten en følelse af træthed, uden at dette kræver ændringer i hverdagen. Senere kræver det hvile en halv til en hel time efter hjemkomst fra arbejde, og senere at man på trods af hvilet må indskrænke fritidsaktiviteterne. Til sidst oplever patienten, at al energi går til at opretholde arbejdet, og at intet er tilbage til social aktivitet i fritiden. Hvis patienten i denne situation går på pension, vil trætheden ofte opleves væsentligt mindre udtalt, så man bliver i stand til at deltage i foreningsliv og andre sociale aktiviteter.

Hvile er nødvendig

Karakteristisk for trætheden er, at hvile (ikke nødvendigvis søvn) i ofte bare 15-20 minutter gør det muligt for den scleroseramte at fortsætte sine aktiviteter. Det nødvendige antal hvilepauser varierer meget. Nogle kan klare sig med et middagshvil, andre må hvile med to-tre timers interval dagen igennem.  

Uimodståelig søvntrang kan forekomme

Nogle oplever en uimodståelig søvntrang som led i trætheden. Det kan komme til udtryk ved, at personen falder i søvn under møder på jobbet, eller opgiver at deltage i middagsselskaber af frygt for at falde i søvn over maden.

Fysisk udtrætning

Med udtrætning - også kaldet trætbarhed- menes, at en given funktion forringes efter kort tids aktivitet. For eksempel kan man efter hvile være i stand til at gå ti meter næsten normalt, men efter 100 meter begynder den ene fod at hænge fast i underlaget, og gangen bliver usikker. Efter at have siddet i fem minutter klares atter ti meter uden problemer.
Et andet eksempel er læsning. Mange med sclerose oplever, at de kan læse tre-fire sider i en bog, hvorefter det bliver gradvist sværere at fokusere og læsningen må afbrydes for en kortere periode.

Mental udtrætning

Det samme udtrætningsfænomen kan ses mentalt, hvor koncentrationsevnen påvirkes. Sidder man for eksempel i en samtale med flere personer, kan man følge med i samtalen i en periode, måske ti minutter, hvorefter man trækker sig tilbage og går ud af samtalen.  

Ukendt årsag

Årsagen til træthed og udtrætning kendes ikke med sikkerhed. Det antages, at der er en fælles neurofysiologisk forklaring for fænomenerne. Det menes således, at den demyeliniserede nervebane efter en periode med normal impulstrafik gradvist mister evnen til at lede signalerne videre.

Behandling

I første omgang anbefales, at den scleroseramte lægger en hvileplan for dagen. Det vil sige, at dagen skemalægges således, at man holder hvilepause før den svære træthed indtræder. Når man først ud i svær træthed, er det ofte meget svært at komme til hægterne resten af den dag. Desuden er det vigtigt at undgå den negative oplevelse, som det er dagligt at blive så svært træt.
Læs om medicinsk behandling af træthed her

Senest opdateret: d. 8 november 2015