Støt os i kampen
for et bedre liv

I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
Støt os

Træk dit bidrag fra i SKAT

Læs herunder, hvordan du kan benytte dit skattefradrag, hvis du støtter Scleroseforeningen

Fradragsregler for private

 • Du kan fratrække op til 15.600 kr. i alt, når du giver bidrag til foreninger uanset formål.
  Fradraget gælder hver person i husstanden. (Ligningsloven § 8A)
 • For gaver til forskning har du fuld fradragsret uanset beløbets størrelse. (Ligningslovens § 8H).
 • Du kan benytte begge fradragsmuligheder i samme år. Bidragene skal være foreningen i hænde senest på årets sidste bankdag. 
  Da der kan gå nogle bankdage fra beløbet overføres til det er registreret, anbefaler vi årets sidste donation indbetales 8 - 10 dage før årsskiftet.  
 • Der findes særlige fradragsmuligheder for 10 årige Gavebreve. (Ligningsloven § 12). .Kontakt os, hvis du er interesseret.
 • Det er foreningerne, der indberetter bidragene til SKAT. Derfor er det nødvendigt for os at have CPR eller CVR-nummer.
  Har vi disse oplysninger sker indberetningen automatisk. Ønsker du ikke dine donationer opgivet til SKAT, skal du oplyse det.
 • Kontingent, varekøb og lotteri er ikke fradragsberettiget.

Fradragsregler for virksomheder

 • Forskningsgaver til Scleroseforeningen er fradragsberettigede efter følgende regler:
   
  A/S, ApS m.v. har fuld fradragsret for gaver som gives til den forskning som Scleroseforeningen finansierer - uanset beløbets størrelse (Ligningslovens § 8H)
   
  Enkeltmandsfirmaer, interessentskaber m.v. har samme som private – nemlig op til kr. 15.600. (Ligningslovens § 8A)
 • For andre gaver end forskningsgaver gælder for alle typer af virksomheder ligningslovens § 8 A, dvs.: Fradrag for op til 15.600 kr.
 • Sponsorater kan være fuldt fradragsberettigede, da det kan trækkes fra som markedsføringsudgift. Sponsoratet skal have en markedsføringsværdi – altså være synlig over for tredje part. Det er op til den enkelte virksomhed i samråd med egen revisor at vurdere om beløbet kan fratrækkes som en driftsomkostning, f.eks. reklameudgift. (Skatteloven § 6).
Senest opdateret: d. 8 juni 2017