Temaer

Her kan du finde de temaer som vi samlet.

Blodstamceller -...

I både udlandet og Danmark sker der i øjeblikket voldsomt spændende ting inden for blodstamcellebehandling af sclerose. Dette tema handler primært om blodstamceller. Men du kan også blive lidt...

SMERTER

Her kan du læse om, hvad smerterne skyldes, hvordan de kan behandles, og hvordan de påvirker hverdagen for en række mennesker med sclerose.

RETSSIKKERHED

Retssikkerheden er under pres i landets kommuner, hvor økonomi i en del tilfælde tilsyneladende styrer, hvilken hjælp borgerne kan få.

VREDE

Alle kan føle vrede, men for nogen er den svær at styre. Men hvorfor bliver vi egentlig vrede, og hvordan kontrolleres det?

ATTAKVIS OG...

Diagnoser, der rejser mange spørgsmål, læse vores mini tema om diagnoser.

VÆRDIGHED

Hvad er værdighed? Og hvordan opretholder man sin værdighed, hvis man har brug for hjælp?

RESSOUCEMANGEL

De progressive patienter bliver afsluttet, og de attakvise mødes af aflysning på aflysning.

Blodstamceller -...

Er det et af de gennembrud, vi har ventet på indenfor behandling af sclerose?

LIVSKVALITET

1.413 mænd og kvinder med sclerose har i foråret deltaget i en livskvalitetsundersøgelse for Scleroseforeningen. Nu sætter Lev med Sclerose fokus på emnet. Læs med på de følgende sider.

RETTEN TIL AT...

Forældre med handicap har ret til støtte til at være forældre. Alligevel kan den ret være svær at komme igennem med til kommunerne, der i stedet lægger omsorgen for børnene over på den anden...

Sider