Gå til hovedindhold

Tarm-hjerne-aksens betydning for immunaktivering, sygdomsaktivitet og behandlingsrespons ved Multipel Sclerose 

Kort fortalt

Projektansvarlig: Annette Bang Oturai, Overlæge, Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet 
Sted: Dansk Mutipel Sclerosecenter, Neurologisk Klinik, afsnit 2082, Rigshospitalet
Støttebeløb: 500.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 31 december 2019

Kort beskrivelse af projektet
Multipel sklerose (MS) er en immunmedieret sygdom, hvor årsagen fortsat er uafklaret, dog vides det at eksogene faktorer spiller en rolle. De seneste år har vores tarm fået tiltagende opmærksomhed. Mennesket har 10 gange så mange bakterier, som det har menneskeceller, hvoraf ca. 90 % udgøres af tarmbakterier. Studier indikerer at bakteriesammensætningen spiller en langt større rolle for CNS-sygdomme end hvad man tidligere har antaget, man taler om ”the gut-brain-axis”. Tarmbakterier kan, blandt andet, via deres metabolitter påvirke immunsystemet gennem endnu ikke fuldt forståede mekanismer. Da metabolitter er slutprodukter af adskillige fysiologiske og patologiske processer, kan undersøgelse af metabolomet (det komplette sæt af små molekyler i en biologisk prøve), bidrage med information, som ikke kan opnås ved andre teknikker. Studier af tarmbakteriers produktion af kort- og langkædede fedtsyrer samt tarmens permeabilitet har vist, at fedtsyrer og tarmpermeabilitet kan påvirke graden af systemisk inflammation, som synes at have betydning for inflammatoriske og immunmedierede sygdomme. Betydningen af dette er endnu ikke klarlagt ved MS. I delprojekt 1 ønsker vi i en allerede indsamlet kohorte på 50 MS patienter og 50 kontroller eksplorativt at undersøge forskellen mellem biomarkører for inflammation og tarmpermeabilitet. I delprojekt 2 vil vi validere fund i projekt 1 på en prospektivt indsamlet kohorte bestående af 50 nydiagnosticerede patienter og 50 raske kontroller samt analysere metabollitter (herunder tarm-metabolitter) og fedtsyrer i relation til behandlingsrespons og sygdomsaktivitet. Endelig vil vi i delprojekt 3 analysere tarm-permeabilitetens betydning for inflammation og sygdomsaktivitet på 1000 MS patienter og 1000 kontroller. Dette vil bidrage til en bedre forståelse af tarm-hjerne-aksens betydning for immunaktivering, sygdomsaktivitet og behandlingsrespons ved MS. Vi forventer projekterne vil bidrage med viden, dels til at danne grundlag for større kliniske trials med kostprogrammer for at mindske den systemiske inflammation og sygdomsaktivitet, dels til brikker til ”personalized medicine”.