Støt os i kampen
for et bedre liv

I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
Støt os

Tabeller over patienterfarede virkninger

I tabellerne er de samlede, gennemsnitlige virkninger opgjort.

Respondenterne blev i spørgeskemaet bedt om at vurdere virkningen af en behandlingsform, i forhold til et givent symptom, på en skala fra -3 til +3 (-3 var defineret som meget en negativ virkning og +3 som en meget positiv virkning).

Respondenterne blev også bedt om at oplyse, om de havde oplevet bivirkninger i relation til den benyttede behandlingsform. De erfarede virkninger skal ses i sammenhæng med de oplevede bivirkninger og antallet af respondenter. Data i tabellerne er udtryk for respondenternes subjektive vurderinger i et tilbageblik.

Senest opdateret: d. 5 oktober 2015