Gå til hovedindhold

Visioner 2014

Visioner/handleplan Bestyrelsen:  Udvikle og forbedre arbejdet Besætte alle bestyrelsesespladser Tilbyde en bred vifte af aktiviteter Rekruttere frivillige  Inddragelse af vores medlemmer til arbejdet Arrangementer Medlemsmøder Unge medlemmer Konkrete opgaver Dialog med medlemmer forbedres Hjemmesiden mere aktiv  Nyhedsbreve/nyhedsmails Forslag og forventninger til foreningens fremtidige arbejde Politisk arbejde Foresætte det gode arbejde i kommunerne i samarbejde med Danske  handicaporganisationer og scleroseforeningen. Synliggøre os Deltage i aktiviteter i lokalafdelingens kommuner Fortsat benytte de lokale medier til at bibringe viden om sclerose og lokalafdelingens virke.   I 2014 vil vi:  Holde medlemmerne orienteret om bl.a forskning, behandling, træning og motion:  Give medlemmerne bedre mulighed for at påvirke egen situation De gode oplevelser Foredrag/ kurser om f.eks. ”Musik og hjerneforskning”, ”sclerose og kognitive  problemer”, ”stemmefitness”, ”Skru ned for smerten, skru op for glæden”, ”Gør dit liv til en  succes”. Cafe Rosen, By cafeen, jaguartræf, brunch og korsang. Programmet er ikke endeligt, der skal være plads til nye initiativer under vejs. Så hvis du  har forslag, så kom endelig med dem.