Gå til hovedindhold

Referat af bestyrelsesmøde d. 23.09.13

Referat fra bestyrelsesmøde D.23.09.2013. kl 15.00 – 18.00

Sted: havestuen i seniorlokalerne Vejlebrovej 105 st. Ishøj

Birte (B), Kim (K) ( Ivan (I) Finn (F), Jane (Ja). Afbud Conni (C).

 

Punkt på dagsordnen

Ansvar-

lig for punkt

Kommentarer og beslutninger

Valg af dirigent og Referent

 

Ref. Ivan

Finns oplæg  

 

Opgørelse over indsamling Kr. 20.500. Organisatoriske og regionale kurser. Kognitive problemer og mindfullness i 2014

Godkendelse af dagsorden

B

Godkendt

Meddelelser:

 

Vi har desværre mistet vores aktive bestyrelsesmedlem Joan, som er død.

Netværksaktiviteter

Ole Sloth d. 5.11

Middag for frivillige i butiksindsamlingen og andre frivillige

Referat fra møde om netværks koordinering 2014

alle 

Aftale med Tom jukebox: Er indgået

Ole Slot får en vingave. (05.11. foredrag)

Middag på Cafe mosen for frivillige 25.09.

Kurser som ønskes: Stemmefitness, servicehund,yogahold,opfølgn. på Bobby Zachariae foredrag (louise- louise)

Brunch d. 27.10

Nyhedsbrev)

alle

 

Økonomi


  

Conny har tilgang til vores konti.

Regionsrepræsentanten

Kommentarer, ønsker. eller andet til Bent

alle

Møde 02.10.

Hjemmeside

alle

Hjemmesiden skal gøres mere brugervenlig

Evt.

 

Næste bestyrelsesmøde kl. 15.30 datoen venter