Gå til hovedindhold

Beretning 2013

Beretning for lokalafdelingen 2013 Bestyrelsen er det bærende og koordinerende element i arbejdet. Vi støtter hinanden på tværs af posterne og forsøger at udvikle arbejdet og inddrage andre. Vi er glade for de  frivillige vi har, men har dog brug for at få flere inddraget i arbejdet enten i bestyrelsen eller  i andre opgaver. Vi har afholdt forskellige aktiviteter, spændende over forskellige foredrag, (at leve med  et usynligt handicap, mental træning, kost, at rejse med et handicap) Zumba, korsang,  arrangement for vores frivillige og vores årlige fødselsdagsbrunch. Overordnet har det  været vigtigt at sætte fokus på det gode liv med MS og give råd, forslag og ideer til dette.  Samarbejdet med de andre afdelinger i hovedstadsregionen er rigtig godt. Vi har afholdt  møder, hvor afdelingernes aktiviteter blev koordineret og fælles arrangementer planlagt.  For at kunne nå så bredt ud som muligt er det aftalt at lokalafdelingernes tilbud er åbne for  alle i hovedstadsregionen.  Samtidig har vi økonomisk bidraget til, at der kan være musikalsk underholdning i Café  Rosen samt mulighed for at deltage i By Caféens ture til forskellige museer mm.  Vi har bestræbt os på at være åbne og tilrettelægge aktiviteterne i dialog med  medlemmerne. Mulighederne har været mange og vidt forskellige.  For at muliggøre diverse arrangementer har vi søgt §18 midler i Brøndby, Hvidovre, Ishøj  og Vallensbæk kommuner. I 2013 fik vi i alt kr. 33.000 kroner. Til butiksindsamlingen fik vi hjælp fra flere af vores frivillige, og vi fik samlet 20.445,50  kroner ind til scleroseforskningen. Vi takker de frivillige for indsatsen. En del af bestyrelsesarbejdet er også at deltage og være aktive ved forskellige møder. Vi  har deltaget i formandsmøder, regionsmøder, kurser og delegeretmøde.  I alle 4 kommuner har vi udpeget repræsentanter til bestyrelserne i DH (Danske  Handicaporganisationer). Vi er repræsenteret i handicapråd, folkeoplysnings-udvalg  og lokale beskæftigelsesråd. Det handicappolitiske arbejde har løbende været fulgt af  bestyrelsen. Dette arbejde bliver vigtigere og vigtigere.