Gå til hovedindhold

Årsmøde 2014

  Indkaldelse til årsmøde Onsdag d. 5.03.14 kl. 18.00 – 21.00 l bevægelokalerne i Kulturhuset Brønden: Brøndby Strand centrum 60  Inden vi går i gang med dagsordenen byder vi på en let anretning og en øl  eller vand. 1. Valg af dirigent. 2. Lokalafdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse af årsrapport. 4. Lokalafdelingsbestyrelsens forslag til handlingsplan. 5. Godkendelse af budget. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af formand og 2-3 bestyrelsesmedlemmer i lige .  8. Valg af suppleanter samt udpegning af medlemmer til arbejdsgrupper. Suppleanter      vælges for et år af gangen. 9. Valg af revisor 10. I lige år: Information om opstilling og procedure til valg af regionsrepræsentant i      Hovedbestyrelsen og udvalg 11. Eventuelt