Støt os i kampen
for et bedre liv

I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
Støt os

Statistik om sclerose

Her kan du danne dig et overblik over sclerose

Hvor mange danskere har sclerose?

ca. 15.000

 

Hvor mange får sclerose om året?

ca. 600

Hvem får sclerose?

Der er en betydelig overvægt af kvinder, og denne overvægt er stigende. Der er næsten to kvinder for hver mand, der får diagnosen multipel sclerose.

I dag er der dobbelt så mange kvinder som mænd, der får sygdommen. Altså forekommer 2/3 af alle nye tilfælde blandt kvinder.

I 1950 var der ”kun” 1,2 gange flere kvinder end mænd, som fik sclerose.
Den nuværende kønsfordeling er den samme indenfor de forskellige diagnosetyper.

Hvad er gennemsnitsalderen ved symptomdebut og diagnose?

Gennemsnitsalderen ved symptomdebut er 32 år for attakvis sclerose og 40 år for primær progressiv sclerose.

Gennemsnitsalderen ved diagnose er 37 år for attakvis sclerose og 51 år for primær progressiv sclerose.

Størstedelen (2/3) af personer med attakvis sclerose får diagnosen, når de er mellem 20 og 40 år.

Få debuterende under 20 år, kraftig stigning op gennem 20’erne, maximum i intervallet 30-34 år, derefter begynder det at fade ud, og antallet af nye sygdomstilfælde falder noget op gennem fyrrene og ebber næsten ud op gennem 50’erne. 

Fordeling af de tre typer sclerose

Cirka 15 procent har typen primær progressiv MS. Immunbehandling virker ikke på denne type af sclerose. Patienterne kan således desværre ikke tilbydes nogen form for sygdomsmodifocerende behandling. 

De øvrige 85 procent starter med den attakvise variant, men hovedparten af disse overgår efter en årrække til den sekundært progressive fase. Hvor mange år, der går, er meget varierende, men en gennemsnitlig tid på 10 år nævnes i visse undersøgelser, hvilket dækker over, at nogle kommer i denne fase tidligere og andre væsentlige senere. Omkring 15 procent går aldrig over i den sekundære fase. 

Stigende MS-forekomst

Scleroseregistret har påvist, at mens antallet af nye sygdomstilfælde hos mænd har været stort set konstant med en meget lille stigning, er den hos kvinder gennem de sidste 30-40 år steget meget kraftigt, næsten fordoblet. Derfor udgør kvinder nu en større del af patienterne end tidligere.

Udvikling i forekomst af sclerose i Danmark

Antallet af personer med sclerose i Danmark har været stigende siden 1950, hvor man begyndte at registrere tilfældene.

Stigningen skyldes dels, at flere får sygdommen, og dels, at man nu om dage lever betydeligt længere med sygdommen.

Antallet af mennesker med diagnosen multipel sclerose i Danmark er fordoblet siden 1998.
Incidensen (antallet af nye tilfælde per år) af multipel sclerose er fordoblet i løbet af de sidste ca. 40 år.
Gennemsnitstiden mellem symptomdebut og diagnose er faldende og ligger nu på ca. 3,7 år (i 1990erne var gennemsnitstiden omkring 6 år)

Internationale sammenligninger

Ifølge det internationale ”Atlas of MS”, som er udarbejdet af det internationale MS forbund (MSIF), har vi i Danmark, efter San Marino, den højeste forekomst af sclerose i Europa og en af de højeste forekomster i verden, kun yderligere overgået af Canada . Listen over de 10 lande med den højeste forekomst er således:
1. Canada
2. San Marino
3. Danmark
4. Sverige
5. Ungarn
6. Cypern
7. Storbritannien
8. Norge
9. Tjekkiet
10. Tyskland

Sclerose er mest udbredt i Europa og Nordamerika, og det tyder på, at forekomsten er højest ved de nordlige breddegrader.

MS og arvelighed

MS er ikke defineret som en arvelig sygdom, men generne spiller en rolle. Hvis en enægget tvilling har MS, vil den anden tvilling have eller få MS i 25-30 procent af tilfældene. Almindelige søskende og tveæggede tvillinger til MS-ramte vil have en risiko på ca. 3,5 procent for at få sygdommen, børn lidt mindre. Risikoen er ikke øget hos adoptivsøskende. I befolkningen er risikoen cirka 4 promille.

Bl.a. har et dansk studie vist, at førstegradsslægtninge (forældre/børn/søskende til en person med multipel sclerose) har en overordnet 7 gange højere risiko for at udvikle multipel sclerose i forhold til baggrundsbefolkningen, hvilket dog stadig er en lav risiko. 

Senest opdateret: d. 8 juni 2017