Gå til hovedindhold

10 retningslinjer vores fundraisere arbejder efter

Kort fortalt

Vores fundraisere skal arbejde efter fastsatte etiske retningslinjer. Du kan læse om dem her.

For at vores kontaktcenter skal kunne levere kvalitetsydelser og sikre en etisk korrekt kommunikation, er vi afhængige af, at alle vores fundraisere følger de samme spilleregler. Vores fundraisere arbejder ud fra 10 etiske retningslinjer: 

De 10 etiske retningslinjer for vores fundraisere

  • Fundraiserne er altid bevidste om, at de repræsenterer Scleroseforeningen – de er stemmen udadtil.
  • De præsenterer altid klart og tydeligt dem selv, Scleroseforeningen og formålet med deres opkald.
  • Hvis de bliver spurgt, oplyser fundraiserne, at de er ansat på fast timeløn hos Scleroseforeningen med henblik på at få flere ressourcer til den gode sag. – Dvs. de arbejder ikke som frivillige.
  • De respekterer et ”nej tak” og afslutter altid enhver samtale på en høflig og respektfuld måde. Samtidig er det fundraisernes ansvar at sikre, at deres samtalepartnere altid er 100 % klar over, hvad vedkommende evt. siger nej til.
  • Fundraiserne foretager sig ikke noget, der kan virke anstødende eller overfusende, ligesom de ikke prøver at presse deres samtalepartnere til noget.
  • De informerer altid deres samtalepartnere om, hvordan vi fremover i Scleroseforeningen vil kommunikere med hende/ham.
  • De sikrer sig, at de ikke forvirrer eller misinformerer samtalepartneren eller siger ting, der ikke på forhånd er aftalt og givet tilladelse til. Samtalerne må på ingen måde sætte Scleroseforeningen i dårligt lys.
  • Fundraiserne sikrer sig altid, at deres samtalepartnere er helt på det rene med, hvad han/hun har sagt ja til af økonomisk støtte – og at vedkommende også forstår, hvordan aftalen oprettes over betalingsservice, og at der er fuld fortrydelsesret.
  • De holder sig informeret om Scleroseforeningen og vores arbejde.
  • Enhver klage vil blive fulgt op af Scleroseforeningen- Fundraiserne blander sig ikke i klagesager.