Gå til hovedindhold

Du kan få fradrag for din støtte

Kort fortalt

På denne side kan du læse, hvordan du opnår skattefradrag for din støtte til foreningens arbejde.

Få fradrag fra første donationskrone

Du kan få skattefradrag fra den første krone, når du giver en donation til Scleroseforeningen. Du får automatisk fradrag, når vi kender dit cpr-nummer. En gang årligt sender vi oplysninger omkring donationer og cpr-numre til SKAT, som derefter indarbejder skattefradraget i din skatteberegning.

skats logo

Vi sørger for, at du får fradrag for dine donationer

Det eneste du skal sørge for, hvis du vil opnå fradrag for dine donationer, er at vi har dit cpr-nummer. Er du i tvivl om, vi har dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os. 

Hvis du ikke ønsker, at vi opgiver dine donationer til SKAT, skal du oplyse os om dette. 

Donationer skal være os i hænde senest på årets sidste bankdag. Vi anbefaler generelt, at du indbetaler din donation 8-10 dage før årsskiftet, da der typisk går nogle bankdage, inden beløbet går ind på vores konto. 

Du kan ikke opnå fradrag for kontingent, varekøb og lotteri.

Hvis din donation gives fra en virksomhed

Virksomheder og andre skattepligtige institutioner er også omfattet af reglerne for fradrag for donationer.

Sponsorater kan være fuldt fradragsberettigede, da de kan trækkes fra som markedsføringsudgift. Sponsoratet skal have en markedsføringsmæssig værdi - altså være synlig for tredje part. Det er op til den enkelte virksomhed i samråd med egen revisor at vurdere, om beløbet kan trækkes fra som en driftsomkostning, f.eks. som en reklameudgift. (Skatteloven § 6)