Støt os i kampen
for et bedre liv

I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
Støt os

Seksualitet

Sclerosen kan have indflydelse på, hvordan man oplever og udtrykker sin seksualitet.

Hvad er seksualitet?
Den intimitet og nærhed, vi oplever i vores barndom, kommer til at præge vores seksualitet senere i livet. At føle sig attraktiv, at have kontakt med sin egen krop og være i tæt kontakt med andre er vigtige aspekter af vores seksualitet. Lyst til kærtegn og behov for tæt fysisk kontakt er andre udtryk for vores seksualitet.  Seksualiteten udvikler og ændrer sig hele livet. I de yngre år afprøver og eksperimenterer man, og finder frem til ens egen seksuelle identitet.

Hvis man får sclerose senere i livet, vil sygdommen som regel ikke påvirke den seksuelle identitet. Uanset om man er single eller lever i et parforhold, er seksualiteten og de seksuelle behov til stede, og det kan være svært at opleve symptomer der påvirker seksualiteten og ens seksuelle udfoldelse som bl.a. føleforstyrrelser, smerter, spasmer og erektionspsoblemer. Det er selvfølgelig vanskeligere at håndtere dette i perioder, hvor der er en forværring af sclerosen, da en forværring tillige kan påvirke ens selvtillid generelt.

Seksualitet og sclerose
Sclerosen kan have indflydelse på, hvordan man oplever og udtrykker sin seksualitet. At tilpasse sig og leve med tab i forhold til seksualitet kræver opmærksomhed, vilje til forandring og åbenhed. Mange oplever, at man prøver at undgå invitation til seksuel kontakt, fordi præstationsangst, uvidenhed eller anspændthed forværrer symptomerne. Når man har fået sclerose oplever nogen en angst for, at evnen til at gennemføre et samleje nedsættes eller måske helt forsvinder.

Sclerose kan også medføre kropslige forandringer og seksuelle  symptomer, som gør et samleje eller seksuelt samvær mere besværligt. Måske udløser netop det seksuelle samvær en række symptomer, som man helst vil skjule eller helt undgå. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at man kan lære, hvordan man kan ignorere eller dæmpe de symptomer, som forstyrrer og generer.

Seksualitet og kroppen
Både mænd og kvinder med sclerose kan føle sig mindre attraktive seksuelt, og kroppen kan opfattes som en fjende - en krop, som man ikke vil kendes ved og som måske ikke gør det man gerne vil have, eller gør det som den plejede. Denne fremmedgjorthed kan gøre det svært at mærke seksuel lyst og behov. Men selv om der kan være ubehag ved symptomer, er det stadigvæk muligt at holde fast i, hvad der føles rart for kroppen og finde ud af, hvad der giver fysisk og psykisk velbehag. Prøve at udforske kroppen og at finde alternativer og måske nye erogene zoner. Det kan også være nødvendigt at diskutere holdninger til og brugen af seksuelle hjælpemidler, som måske ikke før har været en del af det seksuelle samvær.

Den raske partner
Som partner til et menneske med sclerose vil man ofte være i tvivl om, hvordan man bedst kan bidrage til et godt seksuelt samvær. Partneren oplever også tab i forbindelse med, at sclerose er kommet ind i parforholdet, og måske forsøger begge at skåne både sig selv og den anden ved ikke at tale om det seksuelle.

Større viden om de mulige seksuelle forandringer, som følge af sclerose, kan ofte gøre det lettere både at være forberedt på og til at forstå den andens reaktioner. Det er vigtigt, at der er en åbenhed over for samværsformer, der er tilfredsstillende for begge parter. Uvidenhed, fordomme og skuffede forventninger er ofte de reaktioner, som hyppigst medfører problemer i parforholdet, og det kræver ofte overvindelse og kræfter at søge hjælp, når man har det svært.

Planlægning
Man kan få inspiration og støtte ved at tale med andre om sine seksuelle vanskeligheder, og det kan også være en god ide at kontakte en fagperson, som har specielt kendskab til sclerose og seksuelle følger.

At være sammen seksuelt kræver ofte mere planlægning, når en af parterne har sclerose. Det kan også være gavnligt at tænke over, hvordan man tidligere har reageret i vanskelige situationer og sammenligne med nuværende reaktioner for at skelne mellem, hvad der er en følge af sclerose, og hvad der ikke er. I et parforhold kan begge være med til at fastholde og udvikle seksualiteten, og begge har et ansvar for at det lykkes.

At tale om nye roller og forventninger til hinanden, kan i alle forhold være med til at styrke relationen. F.eks. kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at acceptere ændringer fra at være aktiv og udfarende på det seksuelle område, til måske at være mere passiv og modtagende -hvilket ikke behøver at være mindre stimulerende eller rart.

Planlæg at være sammen på tidspunkter, hvor trætheden er mindst udtalt, og hvor der er stille og roligt. Giv kroppen mere omsorg og opmærksomhed, f.eks. med kropsmassage, kærtegn og nærhed, og find frem til steder, som det er godt at stimulere, og som det er rart at berøre. Denne form for planlægning af det seksuelle samvær kan være med til at bevare seksualiteten og måske give anledning til fornyelse og større lyst til at være sammen.

Litteraturhenvisninger

  • Jønsson, Ravnsborg m.fl.: Dissemineret sclerose - Psykiske reaktioner ved Sclerose.
  • Parforhold og Sclerose
Senest opdateret: d. 27 august 2014