Støt os i kampen
for et bedre liv

I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
Støt os

Sclerosepatienters brug af alternativ behandling

Alternativ behandling er populær blandt Sclerosforeningens medlemmer, og det gælder alt lige fra hypnose over kosttilskud til zoneterapi og massage

En undersøgelse blandt Scleroseforeningens medlemmer fra 2007 viste, at over halvdelen af medlemmerne (52,3 %) har prøvet alternativ behandling. Af disse er der 25 % af medlemmer der anvender en eller anden form for alternativ/komplementær behandlingsform i dag. Der er stor spredning og variation i den komplementære behandling der anvendes, lige fra hypnose til ændret livsstil. Men som man kan se af nedenstående graf, er det tydeligt at kosttilskud, er den mest populære komplementære behandling, efterfulgt af ændrede kostvaner. Generelt kan man se, at det er behandlingsformerne indenfor gruppen ”Kost og alternativ medicin”, som er de mest anvendte og populære anvendte alternative behandlingsformer.

Stigning i ændret livsstil

Sammenlignet med en lignende undersøgelse fra 2002, er der sket en signifikant stigning i ændret livsstil. I 2002 var det kun 6 % der ændrede livsstil som en alternativ behandlingsform, hvor dette tal i 2007 er 35 %. Derudover er der også sket en markant stigning i antallet af medlemmer, der benytter sig af yoga. Dette tal var 4 % i 2002 og er steget til 17 % i 2007. Det område der dog har oplevet den største stigning er kosttilskud, som er steget fra 33 % i 2002 til 68 % i 2007.

De erfarede virkninger

Mange af medlemmerne oplever, at nogle af symptomerne på sclerosen afhjælpes i forbindelse med brugen af alternative behandlingsformer. Specielt smerterne, trætheden og gangfunktionen/balancen synes at blive forbedret ved brugen af alternative/komplementære behandlingsformer. Der er dog 7 % af medlemmerne som ikke har erfaret, at symptomer afhjælpes. Men 90 % af de medlemmer der bruger alternativ behandlingsformer siger, at det har betydning for deres velbefindende. (5 % siger ”nej” og 5 % siger ”ved ikke”). 

Pengeforbrug

På spørgsmålet om hvor mange penge medlemmer bruger på komplementære behandlingsformer, svarer 76 % at de bruger enten under 500 kr. (52 %) eller mellem 501-1.000 kr. (24 %). De resterende 24 % ved enten ikke hvor meget de bruger (12 %) eller bruger 1.001-1.500 kr. (6 %) eller mere end 1.500 kr. (6 %).

Unge sclerosepatienters brug af alternativ behandling

Resultaterne blandt Scleroseforeningens medlemmer under 40 år adskiller sig ikke afgørende fra det samlede resultat.

 • Ialt har 42% af unge med MS benyttet en eller flere alternative behandlingsformer udført af en alternativ behandler eller af en etableret behandler (læge, sygeplejerske, fysioterapeut mm.) ’inden for de sidste 12 måneder’.
 • 34% har benyttet en eller flere alternative behandlingsformer udført af en alternativ behandler ’inden for de sidste 12 måneder’.
 • 25% har benyttet en eller flere alternative behandlingsformer udført af en etableret behandler.
 • I alt har 34% af de unge, der har benyttet alternativ behandling, brugt mere end én alternativ behandlingsform ’inden for de sidste 12 måneder’.
 • 54% af de unge, der har anvendt alternativ behandling udøvet af alternativ behandler, har benyttet mere end én alternativ behandlingsform ’inden for de sidste 12 måneder’.
 • 21% af de unge, der har anvendt alternativ behandling udøvet af en etableret behandler, har benyttet mere end én alternativ behandlingsform ’inden for de sidste 12 måneder’.

Alternative behandlinger hyppigst anvendt af unge med MS

Alternativ behandling udøvet af alternativ behandler:

 • massage (16%)
 • zoneterapi (7.1%)
 • akupunktur (4.9%)
 • psykoterapi (4.0%)
 • kraniosakral-terapi (3.6%)
 • homøopati (3.6%)
 • healing (3.1%)

Alternativ behandling udøvet af etableret behandler:

 • massage (12.6%)
 • akupunktur (5.0%)
 • psykoterapi (3.6%)
 • zoneterapi (2.3%)
 • kraniosakral-terapi (1.8%)
 • ernæringsterapi (0.5%) og homøopati (0.5%)

De erfarede virkninger

De symptomer, hvor respondenterne har oplevet en bedring efter brug af alternativ behandling, fremgår af tabellen nedenfor. De symptomer, respondenterne har erfaret størst positiv virkning på, står øverst.

Symptomer bedret af alternative behandlere:

 • Gangfunktion
 • Svimmelhed / balanceproblemer
 • Synsproblemer
 • Psykiske problemer
 • Alment ubehag
 • Smerter og spændinger / spasmer
 • Føleforstyrrelser
 • Træthed
 • Fordøjelsesproblemer

Symptomer bedret med alternative behandlinger af etablerede behandlere:

 • Træthed
 • Fordøjelsesproblemer
 • Spændinger / spasmer
 • Smerter
 • Psykiske problemer
 • Føleforstyrrelser
 • Svimmelhed / balanceproblemer
 • Alment ubehag
 • Gangfunktion

Ud fra respondenternes vurderinger giver alternativ behandling udført af alternative behandlere de bedste resultater ved problemer med gangfunktion, svimmelhed, synsproblemer og psykiske problemer. Alternative behandlinger, udført af etablerede behandlere, giver de bedste resultater ved træthed, fordøjelsesproblemer, spændinger / spasmer, psykiske problemer og føleforstyrrelser.

Senest opdateret: d. 6 juli 2015