Støt os i kampen
for et bedre liv

I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
Støt os

Retningslinjer for brug af billeder, der offentliggøres på medier såsom hjemmesiden og sociale medier med mere

Disse ting skal I altid overveje, hvis der tages billeder til aktiviteter eller arrangementer, som ikke er offentlige tilgængelige.

OVERORDNET:

Hvis I tager billeder til et arrangement: Spørg hellere om lov en gang for meget end en gang for lidt.

De fleste af vores arrangementer vil være ikke frit tilgængelige og ofte vil der være personfølsomme informationer (i og med at deltagere kan have sclerose), derfor er det vigtigt, at I spørger om lov til at:

1) tage billeder af deltagere

2) offengliggøre de billeder, I har taget. 

En god ide til arrangementet er at sige: "Vi tager billeder og vil måske offetliggøre dem. Er der nogen, der ikke ønsker, at der tages billeder af dem?"

En god ide er at få skriftligt samtykke, hvis der er den mindste tvivl.

 

Let uddybning af reglerne:  

Tilgængeligt sted

Helt centralt er det, om billeder tages på et ”frit tilgængeligt sted” eller ikke.
Et ikke tilgængeligt sted defineres ved et sted, der ikke er tilgængeligt for offentligheden.
Det vil gælde for de fleste arrangementer, hvor ikke alle kan komme ind fra gaden.

Personfølsomt

Her taler loven om ærekrænkelser. Det kan forklares som: er der oplysninger forbundet med et billede, der kan være personfølsomme.
Det vil fx gælde for det, at en person er til et arrangement for mennesker med sclerose. Det er personfølsomt.

Viderebringelse

Når det kommer til viderebringelse er der to ting: når foreningen bringer det i medier, er det medieansvarsloven, og her gælder et sæt regler.
Når nogle privat bruger det på facebook eller selv offentliggør på nettet, gælder straffeloven.
Mht. videreringelse gælder reglerne for ”frit eller ikke frit tlgægeligt” og personfølsomhed.

Samtykke?

En god tommelfingerregel er at sikre sig samtykke.
Er man til et arrangement – et ikke frit tilgængeligt sted – bør man få samtykke fra dem, der fotograferes.
De skal give lov til det. Et mundligt samtykke gælder, men et skriftligt er bedre.

Etik

Vigtigst er vores personlige etik. Som forening bør vi være påpasselige og tænke i, om et sted er frit tilgægeligt eller ej.
Og vi bør være meget opmærksomme på at få samtykke i alle situationer.

Senest opdateret: d. 8 oktober 2015