Støt os i kampen
for et bedre liv

I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
Støt os

Psykologerne

Scleroseforeningens psykologordning er for medlemmer. Et familiemedlemskab dækker også de pårørende, som bor på samme adresse som den med sclerose. Vi yder psykologisk behandling og støtte til personer med sclerose og deres familier i forhold til de psykiske vanskeligheder, som sygdommen kan medføre.

Når man får diagnosen multipel sclerose, kan der opstå kriserektioner: man kommer ud af balance, man kan opleve mange ubehagelige og forvirrende følelser, og man kan have svært ved at overskue tilværelsen. Også senere i forløbet med sygdommen, f.eks. ved en eventuel forværring, kan man gennemleve vanskelige perioder med tristhed, frustration og angst.

Både den, der får sygdommen, og de nærmeste omgivelser kan ofte være påvirket af det, der sker, og det kan være nødvendigt at foretage ændringer i livsførelsen. Måske skal der ændres på holdninger og ansvars- og rollefordeling hos alle i familien, for at hver enkelt i familien kan tilpasse sig den nye situation. I denne tilpasningsproces kan der undertiden opstå behov for psykologisk hjælp.

Kontakt til psykologerne
Medlemmer med sclerose og deres pårørende kan komme i kontakt med psykologerne ved at ringe til Scleroseforeningen på telefon 36 46 36 46 dagligt i tidsrummet mellem kl. 11 og 12, hvor en psykolog sidder ved telefonen, lytter og sammen med den pågældende tager stilling til, hvad der er brug for. Herefter formidler psykologen eventuelt kontakt videre til Scleroseforeningens psykolog i området, der kan aftale en tid med medlemmet og/eller de pårørende. Man kan henvende sig flere gange, hvis behovet opstår. Hvis man ringer til Scleroseforeningen på andre tidspunkter, vil man blive skrevet op og kontaktet den efterfølgende hverdag mellem kl. 11 og 12 af psykologen.

Man kan også komme i kontakt med psykolog ved at sende en e-mail, hvor man skriver navn og telefonnummer til adressen: psykolog@scleroseforeningen.dk, og man vil derefter blive kontaktet den efterfølgende hverdag mellem kl. 11 og 12.

Hvad kan psykologerne tilbyde?
Scleroseforeningen har 13 psykologer ansat over hele landet, som er ansat på deltid, og som hver dækker et vist geografisk område.

Psykologerne kan yde gratis rådgivning og behandling, f.eks. i form af individuelle samtaler, par- og familiesamtaler eller kortere gruppeforløb. I særlige tilfælde kan der aftales hjemmebesøg, hvis det ikke er muligt at komme til psykologen.

Psykologerne i Københavnsområdet etablerer jævnligt kortere gruppeforløb for nydiagnosticerede og for børn/unge, der har en forælder med sclerose. Disse grupper annonceres på foreningens hjemmeside.

Også andre kan få telefonisk rådgivning og vejledning. Ansatte i sundhedssektoren kan i særlige tilfælde træffe aftale om supervision eller undervisning ved at henvende sig i telefontiden.

Psykologerne har tavshedspligt. De har gennemgået en anerkendt terapeutisk uddannelse og har specialviden om sclerose og dens psykologiske følger.

Det er væsentligt at gøre opmærksom på, at omfanget af psykologsamtaler i Scleroseforeningens regi er begrænset. Er der behov for en indsats, der rækker udover psykologordningens muligheder, kan psykologerne rådgive om andre relevante tilbud enten i eller uden for Scleroseforeningens regi, og der er også mulighed for at henvise til foreningens socialrådgivere. Henvisning til og samarbejde med andre personer eller instanser sker kun, hvis medlemmet ønsker det.

Som nydiagnosticeret har man mulighed for via egen læge at få bevilget psykologhjælp gennem den offentlige sygesikring hos psykologer, der er tilmeldt denne. Man kan her maksimalt få 12 timer og skal selv betale en del af konsultationen. Scleroseforeningens psykologer kan eventuelt være behjælpelige med at henvise til en praktiserende psykolog, der har overenskomst med den offentlige sygesikring.

Læs mere om, hvad du kan bruge psykologerne til, her

Andre aktiviteter
Psykologerne afholder kursusaktiviteter og seminarer om temaer af relevans for mennesker med sclerose og deres pårørende. Disse kurser annonceres på hjemmesiden og i Scleroseforeningens kursuskatalog, som udkommer en gang om året som indstik i medlemsbladet MagaSinet samt i medlemsbladets aktivitetskalender.

Desuden har psykologerne skrevet faktasider og pjecer om forskellige emner i forhold til at leve med sclerose. Disse kan læses og rekvireres her på hjemmesiden eller ved henvendelse til Scleroseforeningen.