Støt os i kampen
for et bedre liv

I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
Støt os

Profilbeskrivelser for Hovedbestyrelsen

Siden 1970’erne har Scleroseforeningen haft en professionel frivillig ledelse og et sekretariat. Formandskabet består af en formand, næstformand og kasserer.

Formandskabet tegner den politiske ledelse af Scleroseforeningen, og formandens opgaver svarer til en bestyrelsesformand i en middel stor dansk erhvervsvirksomhed. 
 
Arbejdet er, som alt andet frivilligt arbejde i Scleroseforeningen, ulønnet. Mindst én af po-sterne formand/næstformand skal besættes af et medlem som har sclerose.
 
Formanden har det overordnede ansvar for foreningens drift og udvikling, men pågældende kan delegere ansvar og opgaver til næstformanden og andre relevante hovedbestyrelses-medlemmer. Formandskabet tegner foreningen såvel ud ad til, som internt i foreningen. Formand/næstformand repræsenterer foreningen i de ledende organer i det internationale arbejde: MSIF, EMSP og NMSR og i det nationale arbejde: DH og DP. Formandskabet kan ligeledes delegere repræsentationer til diverse poster i DH, DP og andet til HB-medlemmer eller specialister i foreningen. 
 
Formandskabet følger drift og udviklingen på Sclerosehospitalerne, Dr. Ferieby og ambas-sadørkorpset tæt, og godkender nye bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. Der arbejdes til stadighed med at finde nye relevante ambassadører. Formanden og direktøren holder for-ventningssamtaler med nye ambassadøremner inden de evt. kan godkendes som ambassa-dører for foreningen.
 
Formanden er i dagligdagen bindeleddet mellem Hovedbestyrelsen og sekretariatet ved di-rektionen.
 
Direktør og vicedirektør ansættes af Hovedbestyrelsen efter indstilling fra formandskabet, og direktøren referer i det daglige til formanden.
 
Formanden er kontaktled til kongehuset i forbindelse med H.M. Dronning Margrethes protek-tion for foreningen. 
 
Alle opgaver sker i tæt samarbejde og dialog med næstformænd og efter en aftalt ramme for opgavevaretagelse.
Senest opdateret: d. 11 august 2014