Gå til hovedindhold

Post-transcriptional regulation of tumor necrosis factor and other microglial-produced cytokines

Kort fortalt

Kort beskrivelse af projektet
Tumor nekrose faktor (TNF) er opreguleret i de aktive læsioner i patienter med multipel sklerose (MS) og udtrykkes af centralnervesystemets immunceller kaldet mikroglia. Forsøg hvor patienter med MS modtog anti-TNF behandling, førte mod forventning til symptom-forværring. Dette projekt stiler mod at opnå ny viden om reguleringen af TNF og at finde nye targets, som måske kan anvendes til at udvikle nye behandlingsmetoder, der specifikt kan påvirke mikroglias TNF-produktion i patienter med MS.