Støt os i kampen
for et bedre liv

I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
Støt os

Parforholdet

At få sclerose er ikke den enkeltes anliggende, men har konsekvenser for begge parter i et parforhold.

Parret står fælles overfor den udfordring at forholde sig til det ændrede livsvilkår og til en fremtid, som er mere uforudsigelig. Det er en udfordring både på det følelsesmæssige og på det praktiske område.

Den første tid

Den første tid efter sygdomsudbrud og diagnosticering kan opleves som uoverskuelig og følelsesmæssig meget krævende for begge parter. Udover usikkerhed i forhold til sygdommen beskriver mange en angst for at miste partneren. Usikkerheden forstærkes ofte af, at man reagerer forskelligt - og sjældent i samme tempo. Man kan føle sig ladt alene - hver på sin måde - og tvivlen kan få let spil.

Som menneske med sclerose kan man typisk blive i tvivl om partneren nu også er villig til at bakke en op og udholde de forandringer, som sygdommen på længere sigt kan medføre. Man har ofte mere brug for bekræftelse af forholdet, og de fleste har mere brug for forståelse og følelsesmæssig opbakning end vanligt. Samlivet stiller krav til begge om åbenhed og tolerance, og det kræver en evne til at udholde større følelsesmæssige svingninger og usikkerhed i den tid, det tager at finde fodfæste i tilværelsen igen.

Undertiden overstiger dette parrets egne ressourcer, og man kan få brug for at søge rådgivning hos ligestillede eller professionelle. Mange kommer også styrket ud af krisen, fordi man sammen er kommet igennem nogle oplevelser, som har bekræftet samhørigheden og givet en dybere knytning til hinanden.

Omstændighederne ændrer sig

Med sygdomsudvikling kan mange omstændigheder ændre sig, og man kan have en oplevelse af, at man gentagne gange skal finde en ny balance for at sikre sin livskvalitet. Det kan i begyndelsen virke helt uoverkommeligt og skabe nye kriser. Det er afgørende for trygheden og energien til at tackle modgangen, at man får overvejet og talt om, hvordan man sikrer livskvalitet, gensidighed og ligeværd nu og på længere sigt.

Prøv at finde en balance med på den ene side at tage højde for sygdommen, og på den anden side ikke at lade den fylde mere end nødvendigt. Finder man som par en måde at tackle sygdommen på, genvinder man en vis kontrol. Også selv om det er under mere uforudsigelige betingelser, som kræver tilpasninger undervejs.
Overvej om nogle af følgende råd kan være til gavn for jer:

Tal sammen
At tale sammen, fremmer trygheden og tætheden i et forhold. Åbenhed er nødvendig, hvis man skal kunne tackle livet med sclerose. Omvendt kan det også blive en belastning for forholdet hele tiden "at-tale-om-det". Prøv derfor med jævne mellemrum at planlægge og aftale tid til at snakke sammen. Både om vigtige og påtrængende tanker og følelser og om de praktiske ting, rollefordelinger og heraf eventuelle justeringer.

Vælg at være partner
I de fleste forhold er det en naturlig ting, at man hjælper og støtter hinanden, ikke mindst når der er sygdom og modgang. Men det betyder ikke, at man kan eller skal støtte og hjælpe hinanden i alle spørgsmål og gøremål. For den som har sygdommen, er det vigtigt at støtte sin partner i ikke at påtage sig for mange opgaver. Som partner er det vigtigt at finde ud af, hvad man magter at påtage sig og har mod til at sige fra. Det er også at  værne om parforholdet.

Det kan ikke undgås, at der i perioder vil være mere fokus på den, som har sygdommen. Men det er vigtigt at huske på, at begge parter har brug for at give og modtage - ellers bliver forholdet ulige.

Bliv ved med at sørge for inspiration og gode oplevelser. Både hver for sig og sammen. Planlæg hvad I kan være fælles om, også selvom det kan kræve kreativitet og opfindsomhed fortsat at udfolde sig sammen. Det er billedligt talt bedre at køre på tandem end at holde op med at cykle sammen.

Sclerose kan medføre kropslige forandringer og påvirke det seksuelle samvær. Større viden  og åbenhed modvirker negative konsekvenser. Det kan være en god hjælp at læse Scleroseforeningens pjecer vedrørende seksualitet og sclerose.

Vælg at prioritere
Når kræfterne bliver mindre, er det nødvendigt at kunne prioritere de ting man gerne vil, med de kræfter man har.  Gør jer klart, hvilke behov og gøremål, der er de centrale for jeres trivsel, og gør jer samtidigt klart, hvad der eventuelt skal omprioriteres. Find sammen ud af, hvordan I bedst sikrer dette.

Få hjælp
Når ressourcerne bliver mindre, er det vigtigt at vide, hvor der er hjælp at få. Prisen for ikke at ville bede om eller modtage hjælp er ofte høj både for den, som har fået sclerose, for partneren og for parforholdet.Undersøg om der er nogle blandt de nærmeste, der kan hjælpe eller aflaste når der er brug for det, og find frem til støttemuligheder i din kommune eller i Scleroseforeningen.

Senest opdateret: d. 6 april 2017