Støt os i kampen
for et bedre liv

I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
Støt os
VIDEO: Foredrag om kognitive problemer og hvordan man kan gøre noget ved dem
d. 10 juni 2014
Mange mennesker med MS oplever kognitive problemer. Det kan f.eks. være, at man har svært ved at overskue flere ting på én gang, ved at holde fast i en opgave man er begyndt på, eller ved at huske aftaler og beskeder. Opgaver, der før var lette, bliver krævende.

Kognition handler om alle de processer, der går i gang når vi skal tænke, dvs. vores koncentration, vores mentale tempo, vores indlæringsstrategier, vores hukommelse og problemløsningsevne. Disse processer kan blive ændret og besværliggjort, når man har MS.

Foredraget give en enkel fremstilling af vores kognitive funktion, eksempler på vanskeligheder - suppleret med eksempler fra deltagerne - samt eksempler på strategier og øvelser, man kan bruge for at kompensere for vanskelighederne.

Oplægsholder er neuropsykolog på Sclerosehospitalet i Ry Jannie Engelbrecht, der har mange års erfaring omkring kognitive problemer ved MS og er en af de største kapaciteter i Danmark på området.

Mere information om kognitive problemer

TEMA: Kognitive problemer og sclerose

Kursusmateriale

Deltagerne fik udlevet et hæfte med noter til foredraget. Download: "Det grønne hæfte"