Gå til hovedindhold

Svar fra Sundhedsministeren om CCSVI

30. november 2010
Kort fortalt
Ingen speciel opfølgning til CCSVI-opererede, lyder det fra sundhedsmyndighederne. Til gengæld står det interesserede danske læger frit for at operere for CCSVI på forsøgsbasis, hvis de overholder de gældende regler for sundhedsforskning i Danmark

Af Louise Wendt Jensen, journalist
 
De patienter, der for egen regning vælger at tage til udlandet for at blive opereret for CCSVI, skal ikke regne med nogen form for ekstraordinær opfølgning i det danske sundhedsvæsen bagefter.
Det fremgår af et svar, som for Sundhedsstyrelsen har udarbejdet for Sundhedsminister Bertel Haarder til Folketingets Sundhedsudvalg stillede 25. oktober.
Udvalget ville gerne vide, om ministeren syntes, det var en god idé, hvis de patienter, der får foretaget en ballonudvidelse i udlandet, efterfølgende bliver indkaldt til en samtale med henblik på hurtigere at få afklaret effekten af behandlingen.
Men det mener Sundhedsstyrelsen ikke. Blandt andet fordi det vil kræve en videnskabelig tilgang at afklare effekten af en behandling. Sundhedsstyrelsens svar lyder i sin helhed:
”Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at patienter, som har fået foretaget CCSVIoperation, vil blive fulgt ligesom alle andre patienter, som går til kontrol for sclerose på de neurologiske klinikker i Danmark. Sygdomsforløbet registreres for alle sclerosepatienter i den nationale, kliniske kvalitetsdatabase Sclerose-behandlingsregistret. Der er ikke iværksat specielle undersøgelser på disse patienter i forhold til andre sclerosepatienter.
Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at forudsætningen for afklaring af effekt af en behandling er, at der foregår en regelret videnskabelig opførelse af resultaterne. Det er derfor ikke muligt på grundlag af opfølgning af disse enkelte patienter videnskabeligt at afklare effekten af den givne behandling. Det kan dog være muligt, at den enkelte patient, som på eget initiativ har fået foretaget CCSVI, kan have glæde af en konsultation i efterforløbet.”

Operationer må gennemføres på forsøgsbasis

Sundhedsudvalget havde også spurgt ministeren om mulighederne for, at de læger, der måtte ønske det, på forsøgsbasis får lejlighed til at gennemføre ballonudvidelser på sclerosepatienter, og her henviser ministeren til, at det står enhver læge frit at gennemføre forskningsprojekter, bare man overholder de gældende regler. Hele svaret lyder således:
”Hospitalslæger/afdelinger kan frit gennemføre forskningsprojekter inden for de givne regler og retningslinjer for sundhedsforskning i Danmark, blandt andet godkendelse hos Den Videnskabsetiske Komite m.v. Jeg synes således, at der er gode muligheder for at udføre sundhedsforskning i Danmark. Dertil oplyser Sundhedsstyrelsen, at der påhviler de personer/læger, der introducerer nye behandlingsprincipper eller metoder, en naturlig faglig forpligtelse til selv at søge at dokumentere effekt og evidens for en sådan behandlingsværdi, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning af 2. juli 2009 om indførelse af nye behandlinger i sundhedsvæsenet”.

Læs de to spørgsmål og svar her:
http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20101/almdel/suu/spm/88/svar/757141/919727/index.htm
http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20101/almdel/suu/spm/89/svar/757142/919729/index.htm

Der er ingen kommentar endnu

Tilføj kommentar

Dit navn

Ren tekst

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.