Gå til hovedindhold

Sundhedsstyrelsen siger nej til at køre på Sativex og Marinol

14. februar 2013
Kort fortalt
Ifølge et internt notat, som Scleroseforeningen er kommet i besiddelse af, anbefaler Sundhedsstyrelsen nultolerance, når det gælder at køre ved indtagelse af enten Marinol eller Sativex

Af Louise Wendt Jensen, forskningsformidler

”Den sundhedsfarlige vurdering er, at behandling med THC (Marinol eller Sativex) vil kunne bringe færdselssikkerheden i fare.”

Sådan lyder det i et nyligt udarbejdet internt notat fra Sundhedsstyrelsen, som Scleroseforeningen er kommet i besiddelse af. THC er et ekstrakt fra Cannabisplanten, som både Marinol og Sativex indeholder.

Betænkeligheder i andre lande

Sundhedsstyrelsen begrunder sin vurdering i, at de svenske kørekortsmyndigheder i januar har oplyst, at de ikke finder, at kørekort bør anbefales ved behandling med THC.

Sundhedsstyrelsen er også i januar blevet oplyst om, at de canadiske myndigheder udtrykker betænkelighed ved motorkørsel og behandling med THC. Desuden konkluderer et EU-projekt, at indtagelse/behandling med THC medfører forøget risiko for uheld med dødelig udgang.

I modstrid med færdselsloven

I færdselslovens paragraf 54, stk. 1 står der ellers:

”Et motordrevet køretøj må ikke føres eller forsøges ført af nogen, hvis blod under eller efter kørslen indeholder bevidsthedspåvirkende stoffer, som efter regler fastsat af justitsministeren er klassificeret som farlige for færdselssikkerheden, og som ikke er indtaget i henhold til en lovlig recept.”

Men selvom både Marinol og Sativex altså udskrives på lovlige recepter, mener Sundhedsstyrelsen altså, at man ikke må køre, når man indtager de to præparater.

Nultolerance er for hårdt

Det er Scleroseforeningens direktør, Mette Bryde Lind ikke tilfreds med.

”Vi synes, det er meget bekymrende, hvis man strammer grænsen så hårdt, at der bliver tale om en nultolerance, så man ikke kan køre bil overhovedet, hvis man tager et af de to midler. Der er patienter, som indtager midlerne, inden de går i seng for at kunne sove bedre, og som i så fald ikke vil kunne stå op og køre på arbejde næste dag, selvom de ikke er påvirkede. Det kan ikke være rigtigt,” siger Mette Bryde Lind.

Efterlyser individuel vurdering

Scleroseforeningens direktør efterlyser mulighed for en individuel vurdering af den enkeltes evne til at køre bil efter indtagelse af midlerne.

”Ved at skære alle over en kam risikerer man katastrofale konsekvenser for nogle patienter, som er meget afhængige af deres bil. Selvfølgelig skal vi ikke have folk kørende rundt i trafikken, hvis de er påvirkede, men det er altså ikke alle, der reagerer ens på lægemidler, og derfor giver det ikke mening med et generelt forbud,” siger Mette Bryde Lind.

Misbrugseksperter bakker op

Danmarks Radio (DR) har snakket med misbrugseksperter, der bakker Mette Bryde Lind op. De synes, at reglerne strammes for hårdt i forhold til Sativex og Marinol i betragtning af, hvad der ellers tillades:

”Et generelt forbud er ikke rimeligt, fordi påvirkningen af evnen til at køre motorkøretøj må anses for at være meget begrænset,” siger tidligere socialoverlæge i Københavns Kommune, Peter Ege, der kalder forbuddet ”diskriminerende over for sclerosepatienter.”

Han bakkes op af en anden rusmiddelekspert, Henrik Rindom, overlæge ved Hvidovre Hospital, der til DR forklarer:

”Det undrer mig, at man ikke anlægger de samme individuelle betragtninger, som man gør over for alle andre legale medicinske præparater, som man kan blive ruspåvirket af.”

For mange uklarheder

Mette Bryde Lind mener også, at der er for mange uklarheder forbundet med Sundhedsstyrelsens vurdering.

”Som jeg ser det, er der stadig mange hvis’er i det her i forhold til reel dokumentation. Inden man fratager folk deres mulighed for at være velbehandlede, bør vi være helt sikre på, at der er tale om en reel risiko for alle ved at køre på Marinol og Sativex,” siger Mette Bryde Lind, der nu vil arbejde for, at der indføres grænseværdier for THC i stedet for nultolerance.

Der er ingen kommentar endnu

Tilføj kommentar

Dit navn

Ren tekst

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.