Gå til hovedindhold

Stig Langvads tale

1. juni 2011
Kort fortalt
Formanden for Danske Handicaporganisationer Stig Langvads tale ved stormødet på Nyborg Strand den 1. juni 2011:

Når jeg kigger ud på jer alle sammen, kan jeg ikke lade være med at være både glad og stolt. Det er fantastisk, at så mange er mødt frem – og jeg synes, at det er fantastisk at handicaporganisationerne og andre organisationer – i særdeleshed personaleorganisationerne - har fundet sammen i et super samarbejde, tusind tak for samarbejdet og fremmødet.

Det er nyt, at vi går sammen på tværs på denne måde. Men der er i den grad også behov for at gøre noget nyt. Der er i den grad et behov for at stå sammen for at fortælle andre om vores frygt for velfærdssamfundets sammenbrud.

Det er nedslående at tænke på og ikke mindst være med til at se, hvordan særligt KL bidrager til at underminere den anstændighed, vi har set udvikle sig inden for handicappolitikken gennem de seneste mange år – selvom vi fortsat er i en situation, hvor mange personer med handicap fortsat oplever at halte efter andre, når vi ser på mulighederne for at deltage i samfundslivet på lige fod.

En anstændighed, der næsten er smuldret væk på mindre end to år!

Det er lykkedes KL og en række borgmestre at male et billede af mennesker med handicap og socialt udsatte som en byrde – en udgiftstung byrde – der skal reduceres her og nu. De har fået medvind hos mange politikere, i medierne og desværre også hos en del af befolkningen, der ikke har tilstrækkelig viden til at kunne se, hvad der er opad eller nedad når det gælder støtten til personer med handicap og andre udsatte.

KL kender tilsyneladende kun en vej fremad – besparelsernes vej! Og det skal gå ekstremt hurtigt. Formanden for KL taler mere om ansvaret for at være en del af den økonomiske prioritering, inden han taler om at være en ansvarlig leder for borgmestrene, der ikke kun har ansvaret for de velstillede borgere – men også for de mere sårbare borgere som fx personer med handicap og hjemløse. Det synes formanden for KL at have overset.

Hvis politikerne og befolkningen generelt accepterer dette skred i velfærdspolitikken, vil handicappolitikken lynhurtigt være bombet mange år tilbage – og det tror jeg ikke ret mange vil være med til, hvis de virkelig vidste, hvad det er KL har gang i!

Lad mig slå fast med syvtommersøm, at hverken jeg eller handicapbevægelsen generelt har et ønske om at bruge flest mulige skattekroner. Det er egentlig ikke udgiftens størrelse, men derimod kvaliteten i indsatsen, der det afgørende. Men vi tror ikke, at vi kan opnå den nødvendige udvikling og mulige reduktion i omkostningerne uden, at bl.a. KL vil være med til at udvikle frem for at afvikle tilbud til personer med handicap og andre udsatte.

Det er derfor, vi er samlet her i dag – for at komme med et opråb til Danmarks politikere og ikke mindst til Danmarks befolkning.

KL vil have mulighed for at gøre, hvad de vil i forhold til de mest sårbare grupper i samfundet.

Derfor skaber de en dagsorden, hvor vi bliver udstillet som værende krævende, overkompenseret, dyre og ikke mindst skyld i den finansielle krise i kommunerne.

Formålet er at skabe grundlag for at få lov til at fastsætte et serviceniveau i hver af de 98 kommuner, der sagtens kan komme til at ligge under det niveau Folketinget har besluttet! Det kan vi, som repræsentanter for de mest sårbare borgere, ikke acceptere. Det må Folketinget ikke tillade! Det skal stoppes.

Når KL har fået skabt en dagsorden, når personer med handicap og andre er skyld i den finansielle krise, og de har fået lov til at fastsætte et serviceniveau under lovgivningens minimum - så mener de også, at de bliver nødt til at afskaffe borgernes mulighed for at kunne klage over ulovlige og urimelige kommunale afgørelser. Kommunerne frygter at Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen vil sætte en stopper for deres ulovligheder – og derfor vil kommunerne stoppe Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen!

Ingen skal være afhængige af 98 mere eller mindre tilfældige borgmestre og deres manglende forståelse for deres opgave – at tage vare på alle borgere i deres kommuner. Det må ikke være urimelig kassetænkning, der fjerner fokus fra borgernes behov og lovgivningens legitime krav.

Ingen skal afskæres fra at kunne få den kommunale afgørelse vurderet hos den klageinstans, der sagde til verden for at sikre borgernes retssikkerhed i et samfund med et næsten overdrevet kommunale selvstyre.

Når Folketinget har besluttet, at kommunerne skal have ansvaret for borgerne - 100%, bliver Folketinget også nødt til at sikre den retslige kontrol af kommunernes handlinger og beslutninger. Alt andet vil være tude tosset!

Historierne, som vi hører her i dag bevidner, at der er god grund til et opråb. Visse steder er man allerede begyndt at arbejde efter den nye norm, hvor klagesystemet åbenbart ikke tæller.

Det danske demokratiske velfærdssamfund kan ikke leve med så store kommunale frihedsgrader og mangel på retssikkerhed.

Det billede KL forsøger at skabe er fortegnet og fuldstændig sløret for fakta. Vi har samlet dokumentation for dette falsum. Det gør vi for at råbe politikerne og befolkningen op fordi, uden deres støtte kan vi desværre ikke stoppet kommunernes overgreb mod velfærdssamfundet.

Jeg håber, at KL vil blive tvunget til at skulle stoppe deres angreb og gennem en aktiv inddragelse af handicaporganisationerne, der ved hvor skoen trykker, udvikle og ikke afvikle fremtidens velfærdssamfund. Min dør står altid åben!

Derfor vil jeg også slutte af med et opråb direkte til Jer borgmestre derude – i særdeleshed Horsens borgmester Jan Trøjborg:

  • Husk I skal være borgmestre for alle!
  • Liv fra vugge til krukke! 
  • I har også et ansvar over for jeres medarbejdere – det er dem, der skal svinge kniven!
  • I er nødt til at acceptere lovgivningen.
  • I er nødt til at acceptere, at kommunal decentralisering forudsætter en vis form for kontrol gennem klagesystemet.
  • I er nødt til at tale ordentligt og ikke underminere velfærdssamfundet gennem fortegnelse og sløring af fakta.

Tag Jeres ansvar alvorligt!

Der er ingen kommentar endnu

Tilføj kommentar

Dit navn

Ren tekst

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.