Støt os i kampen
for et bedre liv

I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
Støt os
Scleroseforeningen: KL mangler vilje eller evne
d. 15 september 2015

Internetavisen Altinget bringer i dag et indlæg fra Scleroseforeningens ledende socialrådgiver Nadia Buchard. Du kan læse det her

DEBAT: Alt for mange kommunale afgørelser erklæres ugyldige af Ankestyrelsen, skriver Scleroseforeningens Nadia Buchard. Hvis ikke det skyldes ond vilje, må det være grundet en inkompetence i kommunerne, skriver hun. Den høje procentdel af omgørelser taler for sig selv.

Af Nadia Buchard
Ledende socialrådgiver i Scleroseforeningen

"Det er altså ikke sådan, at vi sidder ude i kommunerne og spekulerer i at træffe forkerte afgørelser for at spare penge."
Sådan lød det fra formanden for KL's Social- og Sundhedsudvalg, Thomas Adelskov, da mediernes spotlight for en kort stund blev rettet mod kommunernes grænsesøgende afgørelsespraksis, som i 2014 resulterede i en omgørelsesprocent på alarmerende 35 procent.
Har han – eller nogen anden – et øjeblik tænkt over, hvad den eneste mulige anden forklaring så kan være på de mange kommunale afgørelser, der enten er direkte forkerte eller behæftede med så væsentlige fejl, at Ankestyrelsen må erklære dem for ugyldige og sende dem tilbage i hovedet på kommunerne som ommere?
Hvis det ikke skyldes ond vilje, Adelskov, hvad skyldes det så?
Så må det jo være manglende kompetence.

Kommunerne sender fejlene videre

Det er værd at huske i den forbindelse, at før en sag overhovedet kommer til Ankestyrelsen, er den blevet vurderet og behandlet to gange i kommunen.
Kommunen har dermed haft mulighed for at fange og reparere sine egne fejl.
Det er kun, når kommunen fastholder sin afgørelse, at klagen går videre.
Manglende kompetence ser da også ud til at være den forklaring, KL selv hælder til:
"Så høj en omgørelsesprocent gør selvfølgelig, at man i kommunen må sætte sig ned og kigge på; gør vi det rigtigt, har vi det rigtige uddannelsesniveau," lyder Adelskovs reaktion over for DR.
"Kommunerne er ikke onde, de er bare inkompetente," kunne KL’s social- og sundhedsudvalgsformand nøjagtig lige så godt have sagt.

Lammende ligegyldighed

Desværre er problemstillingen ikke ny. Det er ikke første gang, at Advokatrådet og mange andre, heriblandt Scleroseforeningen, forsøger at trænge igennem ligegyldigheden og få de ansvarliges øjne op for det meget alvorlige retssikkerhedsmæssige problem, vi som samfund har, og som har de allersvageste borgere som gidsler.
Men hver gang bliver det ikke til mere og andet end en hurtig tur i mediemøllen.
Allerede dagen efter er sagen omgærdet af lammende ligegyldighed igen. Alt er tilsyneladende forladt. Og ansvar er der ingen, der tager.
Til trods for den dybt foruroligende indrømmelse fra KL’s side om ikke at være opgaven voksen med at sikre de allermest udsatte borgere en korrekt sagsbehandling fik debatten også lov at dø hen denne gang.

KL skylder skylden på Ankestyrelsen

Hjælp kan ikke gives med tilbagevirkende kraft, og når en borger må gå klagevejen for at få den hjælp, han eller hun retsmæssigt har krav på, sparer kommunen penge, mens den forkerte afgørelse behandles i ankeinstansen.
Her er sagsbehandlingen typisk 10-12 måneder.
For Ankestyrelsen har svært ved at følge med strømmen af forkerte kommunale afgørelser, der ser ud til at have det ene formål at teste lovens nedre grænse.
Det har – meget uambitiøst og uklædeligt ansvarsunddragende – fået KL til at skyde skylden på Ankestyrelsens sagsbehandlingstider for det retstab, borgeren lider ved ikke at få en korrekt afgørelse hurtigere via ankesystemet.
Og Adelskov modsiger da også sig selv i sin kritik af sagsbehandlingstiderne i Ankestyrelsen, når han indrømmer, at kommunerne tester lovgivningen:
"Netop derfor har vi jo også et ankesystem, så vi kan teste den komplicerede lovgivning," lyder det i en udtalelse på KL’s hjemmeside.

Som at lade ræven vogte gæs

At kommunerne tester lovens nedre grænse, er for længst slået fast af Statsforvaltningen i Region Midt, der i starten af årtiet satte sig for at undersøge årsagerne til omgørelsesprocenten i de 19 midtjyske kommuner. Af rapporten fra 2012 fremgår det, at flere kommuner forklarer den uacceptabelt høje omgørelsesprocent med denne grænsesøgende forvaltningspraksis.
At kommunerne har et økonomisk incitament til at sprøjte den ene kommunale afgørelse, der er på vippen, ud efter den anden, skyldes alene den omstændighed, at forvaltningen både er forvaltning og pengekasse.
Når der mangler kontrol med kommunerne, svarer det til at lade ræven vogte gæs.
Netop derfor lyder Advokatrådets anbefaling i dets rapport over retssikkerheden i forvaltningen (2015) på at give kommunernes afgørelser opsættende virkning i forbindelse med anke.
"Dermed fjernes forvaltningens besparelsesincitament, og i stedet bliver fokus rettet på at træffe korrekte materielle afgørelser," lyder begrundelsen i rapporten.

Moderproblemet

Det absolut største problem – moderproblemet, uden hvilket de mange afledte problemer ikke ville være der – er og bliver med ph.d. og lektor i socialret John Klausens ord, at "den offentlige forvaltning træffer rigtig mange afgørelser, som ikke er korrekte."
Den påstand underbygges af tal fra Scleroseforeningens socialrådgivning.
Vi har igennem de sidste mange år oplevet et markant øget pres fra vores medlemmer med sclerose. På årsbasis svarer det til, at hvert andet medlem kommer i klemme i systemet og har brug for vores hjælp til at få en korrekt sagsbehandling.
I 2014 fik vi på baggrund af vores godt 10.000 medlemmer med sclerose 5.300 henvendelser, som krævede vores socialrådgiverbistand. Vi ankede omkring 200 sager og fik medhold i 79 % af de afgjorte sager.
I 2013, 2012, 2011 og 2010 håndterede vi årligt mellem 3.500-3.750 henvendelser og ankede ligeledes omkring 200 sager årligt. Vi fik medhold i henholdvis 72 %, 70 %, 81 % og 75 % af de ankede sager.
Det er tal, der taler for sig selv, og som taler højt om en kommunal afgørelsespraksis på afveje og manglende kommunal vilje (eller evne, om Adelskov foretrækker) til at rette ind og lære af sine fejl.
Kan vi - og vil vi - virkelig leve med så beskæmmende tal?
 

Kommentarer

Bjarne Fruensgaard (ons, 16/09/2015 - 12:02)

Det er skræmmende at vi er nået dertil at kommunerne prøver til , og hele tiden tester lovens nederste grænse , når man tænker på at det er mennesker der kommer til og lide under dette.
Det må jo så betyde at der sidder en hård kerne af sagsbehandlere og deres ledere ,der er komplet ligeglade (og hvad slags mennesker er det så…..)
Og det er mindst lige så skræmmende
Mvh Bjarne Fruensgaard
fruensgaard1@gmail.com

Peter Hansen (ons, 16/09/2015 - 12:47)

Kære Nadia Buchard & øverste ledelse i Scleroseforeningen.

Generelt er jeg af den mening, at mange handicapforeninger i al for lang tid har været mundlamme og "underhund" over for magthaverne, dermed tilskudsmenneskerne.

Een af grundene til at jeg ikke melder mig ud af Scleroseforeningen pr nuværende er dette "bid" af et debatoplæg af Nadia.

Det skal du have stor tak for, Nadia.

Den private interesseorganisation KL har udvikles sig til en "stat i staten" og sjældent taler borgerne, patienternes interesse.

Formanden, nuværende som den daværende, har jeg indklaget for Ombudsmanden da netop denne borgmester mener sig at lave sin egen lovgivning.
Mere herom når afgørelsen fra Ombudsmanden foreligger.

http://www.k10.dk/showthread.php?p=331150#post331150

Ankestyrelsen kommer du også ind på samt kommunernes mange forkerte afgørelser.

Det er dybt bekymrende, at Ankestyrelsen taber så mange civilretslige sager, som de i realiteten gør.

http://www.k10.dk/showthread.php?t=26515

http://www.k10.dk/showthread.php?t=31037

Endnu engang stort tak til Nadia og Scleroseforeningen.

Det klæder foreningen når "overlæben" er løftet til bid. Det bliver I kun smukkere af.

Det er en god dag at være medlem af Scleroseforeningen.

Bedste hilsner

Peter Hansen

Peter Hansen (ons, 16/09/2015 - 13:24)

Ved samme lejlighed vil jeg informere, at omgivelserne har opfundet endnu et ord om "sådan nogle som os"

SYGDOMSBYRDEN
Oven i alle de andre ord, som beslutningstagerne ellers bruger om os, i ramme alvor:
OVERFØRELSESINDKOMST fra 750 til 2,3 million borgere????
ÆLDREBYRDE.
GØGEUNGER
GØGEUNGE-AGTIGE
SKADELIG GØGEUNGE-EFFEKT
http://www.k10.dk/showthread.php?t=32591

Det Centrale Handicapråd ønsker at høre vores mening om alt:

http://tagdel.dk/challenges/hvordan-kan-det-offentlige-vaere-med-til-at-...

Fortsat god dag til alle.

Bedste hilsner

Peter Hansen, en tidligere GØGEUNGE på højeste pension før 2003, pt en ÆLDREBYRDE som med glæde stadig betaler 130.000 kr i skat

Karen Scott (tor, 17/09/2015 - 23:10)

Jeg er helt enig med Peter Hansen. Bare bid til!
Min mand fik slerose. For ca 3 år siden. Efter 32 år som brandmand. Det kræver et godt helbred ;-)!!
Vi indbragte selv en kommunal afgørelse for Ankestyrelsen. Men tabte. Jeg er overbevist om, at også Amkestyrelsen traf en forkert afgørelse - men det er grænset for hvor meget vi orker. El cyklen opgav vi - og den kørestol det dog blev bevilget, glemte kommunen alt om. Vi endte med at købe den selv.
Bid til!

Peter Hansen (søn, 20/09/2015 - 10:36)

Kære familien Scott.

Jeres lille indlæg bekræfter desværre, at kommunen har opnået deres mål, besparelser.

Uhyggeligt at:

I som familie er utryg ved en afgørelse ved Ankestyrelsen.

I har mistet en kørestol, fordi kommunen bevidst ikke overholder Retssikkerhedslovens §3 stk.2 som de fleste andre kommuner, men som andre har kæmpet for gennem 11 år:
http://www.k10.dk/showthread.php?t=5664

Hvor netop formanden for den private interesseorganisation KL er meldt til Folketingets Ombudsmand, som snarligt kommer med en udtalelse. Se link i mit mellemste indlæg.

I har også misten en bevilling til en cykel. Her ville jeg undersøge sagen nærmere og søge aktindsigt ved alle 100%.

Jeg selv er pt i gang med en ansøgning om udskiftning af mit Bostonkorset ved Tårnby kommune. Her har de deres helt egne private love, som de kræver borgerne retter sig efter.

Bla. er det her borgerens pligt, at indhente lægedokumenter i ens sociale sag.

Her er det borgernes pligt at selv indhente tilbud fra diverse leverandører.

DU kan hverken ringe eller skrive til din sagsbehandler i kommunen. Se hjemmesiden.

Nu er min ansøgning stoppet med begrundelsen at jeg nægter at kontakte en navngiven bandagist for et skriftligt tilbud, hvilket er korrekt. Jeg indhenter ikke tilbud til kommunen, da det er sagsbehandlerens opgave.

I den sidste telefonsamtale bliver jeg presset til at vælge leverandør til mit korset.

Fordi, at ifølge min sagsbehandler forelå der nu tilbud:

Et på 19.000 kr

Et på 9000 kr.

Hvis ikke jeg valgte det på 9000 kr, som tilfældigvis er kommunens aftale leverandør skulle jeg selv betale de 10.000 kr.

Jeg nægtede at vælge leverandør på det grundlag, da det viste sig at tilbuddet på de 9000 kr nok ikke var et endegyldigt tilbud, men.......... hold nu fast!!!!

Sagsbehandleren havde en liste, hvor denne gik ind og sammenlignede de 2 tilbud og fastsatte selv en pris på 9000 kr hvor jeg skulle betale de 10.000 kr hvis jeg valgte min sædvanlige leverandør.

Således presser man borgerne til at gøre, som sagsbehandlerne har fået ordre på.

Nu er sagen stoppet, men kommunen har et problem fordi jeg kræver en skriftlig ny sagsbehandlingsfrist, når de første 8 uger er gået.

Jeg har også søgt aktindsigt i min sag og frabedt mig telefonsamtaler med kommunen, da jeg kræver at alt forgår på skrift.

Se det er dagens retssikkerhed.

Med venlig hilsen

Peter Hansen

Bilag

http://www.taarnby.dk/borger/familie-boern-og-unge/boern-med-saerlige-be...

"Nødvendig dokumentation er fremskaffet."

Peter Hansen (ons, 23/09/2015 - 12:58)

Kære ledelse i Scleroseforeningen.

Ja, så har den PRIVATE interesseorganisation KL, Kommunernes Landsforening tænkt lidt over, hvad de skal svare på Nadia`s indlæg.

http://www.kl.dk/Social-service/Beskammende-lasning-fra-Scleroseforening...

"Scleroseforeningen må forstå, hvordan kommunerne arbejder. Og så er det helt nødvendigt med en ordentlig tone, så den tillid, der er så vigtigt for samarbejdet mellem borgerne og kommunen, bliver ved at være tilstede, skriver KL’s Thomas Adelskov. "

Mig bekendt har ingen i Scleroseforeningen, hverken før eller indtil nu, brugt ord som GØGEUNGER, GØGEUNGE-AGTIG, SYGEDOMSBYRDE eller andre nedsættende ord om handicappede.
Andre formænd for KL Socialudvalg har tidligere udbedt sig om en god tone i debatten, hvor udsatte børn blev udsat for sexmisbrug, i netop denne formands kommune, hvor hun også var borgmester. Hvor de mange angreb heldigvis viste sig at være berettiget. Shame.

Så at bede Scleroseforeningen om en god tone er utilstedelig og under lavmålet Hr. Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg

"Det er en ærgerlig retorik, Scleroseforeningen lægger for dagen. Særligt ærgerligt er det, at Nadia Buchard, som selv er socialrådgiver, slår sine egne fagfæller oven i hovedet med, at de ikke er kompetente til deres arbejde."

"Det er rent ud sagt beskæmmende læsning. For hvis der er noget, vi i kommunerne kan være stolte af, så er det, at vi har kompetente medarbejdere, der hver dag forvalter en til tider særdeles kompliceret lovgivning til alles bedste."

Jeg håber at Sceleroseforening holder fast på sin kritik og minder KL og især Thomas Adelskov om, at det er KL`s politikere og tilfældige ansatte i en privat interesseorganisation som ofte har et meget grimt sprog om handicappede medmennesker.

Hilsen Peter Hansen
http://www.k10.dk/showthread.php?t=17409

Tilføj kommentar

Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.
Scleroseforeningen bruger et spam-filter på vores kommentarfelt for at sikre os imod misbrug. Du kan læse mere om filteret her: Mollom privacy policy