Gå til hovedindhold

Referat af årsmøde afholdt 1. marts 2012

25. august 2012

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Godkendelse af årsrapport
 4. Bestyrelsens forslag til handlingsplan
 5. Godkendelse af budget
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand og sekretær i lige år og af kasserer og frivilligansvarlig i ulige år
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Forslag til kandidater til delegeretforsamlingen, hovedbestyrelsen og udvalg
 11. Eventuelt.

1. Valg af dirigent

Michelle Charlton

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Morten Mertz indledte med at præsentere bestyrelsen.

Bestyrelsens beretning er offentliggjort på lokalafdelingens hjemmeside.

Derudover fremhævede Morten, at vores lokalafdeling deltager i den landsdækkende byttepengeindsamling. Sidste år gjorde Kim Kreinøe en fantastisk indsats på området. Morten opfordrede alle interesserede til at give en hånd med.

Bestyrelsesmedlem og kasserer Jette Bay fortalte kort om sit arbejde i Scleroseforeningen - og at medlemmer af vores lokalafdeling er velkommen til at bruge hende som adgang til hovedforeningen.

Bestyrelsesmedlem Jacob Monies fortalte ligeledes om sit politiske arbejde og hans forbindelse til hovedforeningen, som de lokale medlemmer også blev opfordret til at udnytte.
Endelig fortalte bestyrelsesmedlem Anne Frederiksen kort om de aktiviteter, der har været afholdt i foreningen i det forgangne år.
Herefter godkendte forsamlingen beretningen.

3. Godkendelse af årsrapport

Jette Bay gennemgik årsregnskabet.

Årsrapporten blev herefter godkendt af forsamlingen.

4. Bestyrelsens forslag til handlingsplan

Handlingsplanen for 2012 blev gennemgået.

Der var følgende bemærkninger og forslag:

 • Ønske om aktiviteter for børn med forældre, der har sclerose
 • Flere tilkendegav, at de foretrak aktiviteter med foredrag
 • En enkelt var interesseret i sociale arrangementer
 • Herefter blev handlingsplanen godkendt af forsamlingen

5. Godkendelse af budget

Jette gennemgik budget for 2012.

Det er bestyrelsens mål at få tæret på en del af den opsparede formue i forbindelse med de aktiviteter, der er planlagt for det kommende år.

Budgettet blev godkendt af forsamlingen.

6. Indkomne forslag

Dirigenten konstaterede, at der ingen indkomne forslag var.

7. Valg af formand og sekretær i lige år og af kasserer og frivilligansvarlig i ulige år

Formand Morten Mertz og sekretær Anne Frederiksen blev genvalgt.

8. Valg af suppleanter

Anne Holst meldte sig som interesseret i at deltage i arbejdet, enten i netværksgruppen eller i bestyrelsen.

9. Valg af revisor

Revisor Jytte Larsen blev genvalgt

10. Forslag til kandidater til delegeretforsamlingen, hovedbestyrelsen og udvalg.

Michelle Charlton oplyste, at der både var mulighed for at melde sig som interesseret kandidat på årsmødet og senere på året, hvor det bliver annonceret bl.a. i Magasinet.

11. Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

Der er ingen kommentar endnu

Tilføj kommentar

Dit navn

Ren tekst

 • Ingen HTML-tags tilladt.
 • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
 • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.