Støt os i kampen
for et bedre liv

I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
Støt os
Nyt studie om Sativex og bilkørsel
d. 13 november 2014

Et nyt studie af evnen til at køre bil, når man har indtaget spasticitetsmidlet Sativex, viser, at medicinen for mange ikke har betydning for deres køreevner

Behandling med antispasticitetsmidlet Sativex betyder ikke nødvendigvis, at man bliver dårligere til at køre bil. Nogle gange ligefrem tværtimod.
Det viser et nyt studie, der er blevet offentliggjort i tidsskriftet Acta Neurologica. I studiet, der er sponsoreret af medicinalvirksomheden Almirall, som forhandler Sativex, har man undersøgt sclerosepatienters evne til at køre bil før og efter behandling med Sativex.

To testniveauer

Studiet, der er udført i Tyskland omhandler 31 patienter, som alle tog to køretest inden de gik i behandling med Sativex – en ”skrap” test og en mindre skrap test.
Testene består af fem forskellige test-kategorier, som omhandler reaktionshastighed, koncentration, orientering, stresstolerance og opmærksomhed.

Mindre skrap test er standard

I den skrappe udgave skal man score mindst 16 procent i hver kategori for sig for at blive erklæret egnet til at køre bil. I den mindre skrappe udgave af testen kan man kompensere, hvis man ikke scorer 16 procent i en kategori ved at score over 50 procent i en anden. I virkelighedens verden er det den mindre skrappe udgave af testen, der anvendes i daglig praksis i Tyskland.

Flere skiftede kategori

Resultatet af forsøget var, at målte man efter den skrappe test var kun 14 ud af 31 patienter egnede til at køre bil til at starte med. Efter fire til seks ugers behandling med Sativex var ti ud af de 14 egnede til at køre bil, mens fire ikke længere var. Til gengæld var en af dem, der var dømt uegnede til at køre bil i starten, egnede efter behandlingen.
Målte man ud fra de mindre skrappe kriterier, som altså er det, man normalt gør, så var 24 patienter fra starten egnede til at køre bil. Efter behandling var der to, der blev dømt uegnede til at køre bil. Til gengæld var der også to, der var uegnede fra starten, som blev egnede til at køre bil efter behandling.

Individuel vurdering kræves

Konklusionen i studiet er, at brugen af Sativex ikke forringer brugernes evne til at køre bil.
Mette Bryde Lind, direktør i Scleroseforeningen mener, at det nye studie, understreger hendes tidligere pointe om, at der bør være mulighed for en individuel vurdering af den enkeltes evne til at køre bil efter indtagelse af midler med indhold af TCH som Sativex og Marinol.
”Der er tale om et relativt lille studie, og det skal man selvfølgelig tage højde for, men resultaterne underbygger ganske godt, at der er nødt til at ske en vurdering af hver enkelt patient i forhold til deres køreevner efter indtagelsen af medicinen,” siger Mette Bryde Lind.

Nultolerance er praksis

Som tidligere beskrevet her på siden, opererer Sundhedsstyrelsen efter nultolerance-princippet, når det gælder indtagelse af lægemidler, der indeholder THC.
Egentlig står der i et bilag til kørekortsbekendtgørelsen, at ”hvis man regelmæssigt indtager lægemidler eller kombinationer af lægemidler i et omfang, der kan påvirke evnen til at føre et motordrevet køretøj”, så ”kan kørekort kun udstedes, fornyes eller bevares efter udtalelse fra egen læge eller speciallæge i relevant speciale”. Samme sted står der dog også, at sagen skal forelægges Sundhedsstyrelsen via den regionale embedslæge. Og da Sundhedsstyrelsen anbefaler nultolerance betyder det i praksis, at man ikke får lov at køre, hvis man indtager Marinol eller Sativex.

Ny kontakt til Sundhedsstyrelsen

Den praksis vil Mette Bryde Lind nu igen gå i rette med. Mange mennesker med sclerose er nemlig meget afhængige af deres kørekort i forhold til at komme rundt til vigtige gøremål. Samtidig kan de også have stort udbytte af medicinen.
”Selvfølgelig skal vi ikke have folk til at køre påvirkede rundt i trafikken, men det er ikke alle der reagerer ens på lægemidler, så det er ikke rimeligt at skære alle over en kam og fratage dem, der reelt godt kan køre på medicinen et vigtigt værktøj samtidig med, at de er velbehandlede,” siger Mette Bryde Lind.
Scleroseforeningen vil derfor nu på basis af det nye studie atter en gang tage kontakt til Sundhedsstyrelsen og bede dem revidere deres holdning i forhold til Marinol og Sativex ved bilkørsel. 

Kommentarer

Mette Ellermann, neuropsykolog (tor, 13/11/2014 - 09:27)

Ud fra en neuropsykologisk vinkel er det ikke overraskende, at nogle af de mennesker, der får spasticitetdæmpende medicin får bedre kognitive funktioner. Dette på trods af, at medicinen har en lettere bedøvende virkning, der i sig selv medfører reduktion af visse kognitive færdigheder.

Smerter og føleforstyrrelser påvirker nemlig også de kognitive færdigheder og i øvrigt de samme, som påvirkes af medicin, der har en bedøvende virkning. Når medicinen dæmper smerterne bliver tænkningen bedre hos mange! Men med hensyn til bilkørsel må man jo sige, at det kan være et spørgsmål om "pest eller kolera".

Vi reagerer forskelligt på smerter og også på forskellige typer af medicin. Når vi skal vurdere effekt af begge samtidigt, bliver det meget komplekst. Det kan kræve en individuel vurdering, selv om en sådan ordning kan være ganske svært at administrere.

Carsten Bech (tor, 27/11/2014 - 15:26)

Jeg benytter Marinol, og har gennem tiderne været igennem to vejledende køreprøver - begge afbrudt før tid, med følgende kommentar af motorsagkyndig:
"Dette er spild af tid, kør du blot tilbage igen!"
Og det endda i en bil, som jeg lejer af en køreskole - som oveni er fuldstændig anderledes indrettet mht. håndbetjening - så man skal da lige koncentrere sig i starten. Det svarer til at sætte en almindelig bilist ind i en håndbetjent bil - hvilket nok ikke ville gå allerbedst.
Med dette vil jeg blot fremhæve, at der, for mit vedkommende, ikke er nogen nævneværdig indflydelse på min køreevne ved indtagelse af Marinol.
Men det giver mig en yderst gunstig indvirkning på mine smerter, jeg kan kun tilslutte mig artiklens tese, som siger at nogle kører bedre efter indtagelse af Sativex.
Desværre er jeg nødt til at stoppe med Marinol, da jeg skal skal have kørekortet fornyet indenfor nærmeste fremtid - jeg kan kun opfordre foreningen til at lægge arm med Sundhedsstyrelsen, til fordel for trafiksikkerheden og vi brugere/medlemmer.

Jeg er så nødt til blot at leve med mine smerter, indtil videre - desværre.

Tilføj kommentar

Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.
Scleroseforeningen bruger et spam-filter på vores kommentarfelt for at sikre os imod misbrug. Du kan læse mere om filteret her: Mollom privacy policy