Gå til hovedindhold

Ny tænketank om fremtidens botilbud til voksne med handicap

13. januar 2010
Kort fortalt
Det Centrale Handicapråd har nedsat en ny tænketank, der har til formål at udpege en ny og klar retning for udviklingen af samfundets boliger for mennesker med stort behov for støtte i hverdagen.

Af Mette Rinddal Madsen

I foråret 2007 flød aviser og nyhedsudsendelser over med skandaler fra landets botilbud. Alle ansvarlige politikere stod i kø for at love bod og bedring, men det førte ikke til en samlet national indsats.

Skandalerne viser, at institutioner for mennesker med handicap langt fra er afskaffet i praksis, selvom institutionerne som begreb blev skrevet ud af loven i 1998. Der mangler en synlig, national vision, der kan bane vejen for en afvikling af institutionstankegangen og give borgeren mulighed for at bo i samfundet på lige vilkår med andre.

Det er baggrunden for, at Det Centrale Handicapråd har nedsat en ny tænketank, som skal komme med en helt ny vision for botilbud til voksne med handicap.
  ”Tænketanken er en enestående mulighed for at forbedre mange menneskers liv. Tænketankens målgruppe har ofte kun begrænset mulighed for at øve indflydelse på samfundets prioriteringer, men har også ret til et værdigt og selvstændigt liv. Alle vi andre vælger selv, hvor vi vil bo og hvordan. Det bør også gælde for denne gruppe,” fastslår Ester Larsen, der er formand for Det Centrale Handicapråd.

Klar vision om et halvt år
Tænketanken holder deres første møde i morgen, og regner med at de om et halvt års tid kan fremlægge en vision, der skal tage det enkelte menneskes individuelle ønsker alvorligt, tage hensyn til de særlige behov, der følger af en eller flere funktionsnedsættelser og som baserer sig på rettighederne i FN’s handicapkonvention.

Det er målet, at visionen for fremtidens bomuligheder skal kunne inspirere såvel politikere og administratorer som ledere af konkrete tilbud, medarbejdere og ikke mindst borgeren selv.

Der er ingen kommentar endnu

Tilføj kommentar

Dit navn

Ren tekst

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.