Gå til hovedindhold

Ny postlov giver fortsat mulighed for levering til døren

10. januar 2011
Kort fortalt
Den nye postlov er trådt i kraft 1. januar, men selvom alle nu skal have postkasse , kan man stadig - uanset boligtype og alder - kan komme med i ordningen ”levering til døren” efter indstillling fra kommunen.

Den nye postlov er trådt i kraft 1. januar 2011. Alle postmodtagere skal have en brevkasse eller et brevkasseanlæg, som postbuddet skal benytte. De nye regler gælder, uanset om bopælen er en etageejendom, et parcelhus eller en landejendom. Personer, der ikke selv er i stand til at hente posten ved havelågen eller i brevkasseanlægget i stueetagen, vil dog kunne få posten bragt direkte til døren. Det kræver en indstilling fra kommunen.
For personer, der er allerede indstillet til ordningen på grund af funktionsnedsættelse, fortsætter det som hidtil: de vil stadig få leveret posten til døren.
Efter § 9, stk. 1, i den nye postlov har alle postmodtagere, som er ude af stand til selv at hente deres post i brevkassen eller brevkasseanlægget, krav på at få deres post afleveret direkte til boligen. Det er postmodtagerens kommune, der efter en individuel vurdering, afgør om han/hun er berettiget til at komme med i ordningen om ”Levering til døren”. Det er som hidtil et krav, at der ved postmodtagerens bolig er en afleveringsmulighed i form af et brevindkast eller en brevkasse.

Ingen ændringer for allerede tilmeldte

I loven er det et krav, at løsningen med en mærkat om ”Levering til døren” på postmodtagernes brevkasser skal ophøre. Fra den 1. januar 2011 vil der derfor ikke blive fremsendt mærkater til nytilmeldte. Postmodtagere, der allerede er med i ordningen, vil ultimo marts få et brev om, at de godt må fjerne deres mærkat.  Post Danmark sikrer dog allerede fra dag 1, at de postmodtagere, der er tilmeldt ordningen, får deres post leveret direkte til boligen uanset om der er mærkat på brevkassen eller ej.
De borgere som kommunerne tidligere har indstillet til at få bragt post til døren på grund af en funktionsnedsættelse fortsætter uændret med at få bragt post til døren nu og efter 1. april 2011.
65+ ordningen der har betydet, at alle over 65 år har kunnet få deres post til døren, hvis de boede i etagebyggeri vil per 1. april 2011 ophøre. Borgere i etageejendomme tilmeldt denne ordning vil herefter få leveret deres post i det fælles brevkasseanlæg i opgangen.
Færdselsstyrelsen udsender inden 1. april 2011 en vejledning til kommunerne om, hvordan de fremadrettet skal visitere borgere til ordningen.

Læs mere om den nye postlov:

http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Nyhedsarkiv_Posttilsyn/2010/12/Ny-postlov-vedtaget.aspx


 

Der er ingen kommentar endnu

Tilføj kommentar

Dit navn

Ren tekst

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.