Støt os i kampen
for et bedre liv

I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
Støt os
Ny behandlingsvejledning endelig på plads

Det betyder, at der nu åbnes op for, at Tecfidera-tabletten kan tages i brug på alle scleroseklinikker

Fredag eftermiddag kunne Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) endelig bekendtgøre, at den nye behandlingsvejledning for sclerose, der nu også omhandler tabletten Tecfidera til attakvis sclerose, er godkendt, og dermed trådt i kraft.

Behandlingsvejledningen har været forsinket ad flere omgange, hvilket har betydet, at Tecfidera som fik den allersidste formelle godkendelse på europæisk plan i februar ikke har kunnet tages i brug på de danske scleroseklinikker, fordi der har været usikkerhed omkring, finansieringen af tabletten.

I Odense har man dog valgt at gå i gang med at udskrive tabletten alligevel, men andre steder har regioner og sygehusledelser ikke tilladt at den tages i brug, før behandlingsvejledningen - der er det dokument, der beskriver hvem, der skal have hvilken medicin, hvornår - var på plads.

Tabletbehandlinger sidestilles

Det er den så nu, og i den nye behandlingsvejledning kan man læse, at de to sclerosetabletter Aubagio og Tecfidera nu sidestilles som første behandlingsvalg til patienter med attakvis sclerose. Det betyder i praksis, at alle nydiagnosticerede patienter sættes i behandling med én af de to tabletter. Patienter der i dag er velbehandlede på deres nuværende behandling fortsætter med den, men er man ikke, er der mulighed for at skifte til tabletbehandling, hvis ens neurolog vurderer, at det vil føre til en bedring.

Udbudsrunde afgør førstevalg

At de to tabletter sidestilles som ligeværdige behandlinger betyder, at der nu går en udbudsrunde i gang, hvor de to medicinalfirmaer, der udbyder tabletterne, skal byde ind med den pris, de vil sælge tabletterne for til Amgros – sygehusapotekernes indkøbscentral. For Aubagios vedkommende er det Genzyme, der sælger præparatet, og for Tecfideras er det Biogen Idec.

Det medicinalfirma, der byder ind med den laveste pris, vinder så udbuddet, og det betyder, at det er deres tablet, patienterne skal have. Medmindre der er kontraindikationer, det vil sige grunde der gør, at patienterne har brug for et andet præparat.

Udbudsrunden finder sted i løbet ad efteråret og vil gælde fra 1. december 2014. Indtil den dato er det op til den enkelte region at fastlægge, hvilke af de to lægemidler, som skal anvendes.

Sommerferie må ikke forsinke yderligere

Scleroseforeningens direktør Mette Bryde Lind glæder sig over, at der nu endelig ligger en ny behandlingsvejledning.

”Det har været en utrolig langstrakt proces, derfor er det selvfølgelig rart, at vi nu er ved vejs ende, så hele paletten af behandlingsmuligheder bliver tilgængelig for patienter og neurologer,” siger Mette Bryde Lind, der dog er bekymret for, at vi nu står lige foran sommerferien.

”Vi ved, at der er mange der står i kø for at komme i behandling som går ubehandlede rundt, fordi de har måtte vente på den her behandlingsvejledning. Derfor håber jeg virkelig, at sommerferie nu ikke trækker tingene yderligere i langdrag, og jeg vil gerne opfordre alle scleroseklinikker til at gøre deres yderste for, at vi får alle ubehandlede i behandling hurtigst muligt”.

Kommentarer

Steen Rasmussen (ons, 09/07/2014 - 11:47)

Jeg er lige kommet tilbage fra neurologisk ambolatorium med min datter (som har sclerose) - vi har ventet i meget lang tid (1 ½ år) på at tabletten skulle blive godkendt. Så det var dejligt at læse dit indlæg ....min datter har desværre lige haft et nyt attak, så for hende ville det være rigtigt godt at få en tablet som har en bedre beskyttelse end Avonex. Hun blev af neurologen for 1½ år siden lovet tabletten lige så snart den var godkendt - men så let er det ikke med hendes nuværende neurolog, de har ikke præparatet i sygehuset apotek og hun kunne ikke sige hvornår de fik det !!!! Hun ville undersøge det og kontakte mig i løbet af nogle dage... Vi gav udtryk for vores utilfredshed og ikke kunne forstå "at det var da bare med at komme igang med udleveringen af tabletten"... Hvad kan vi gøre for at lægge pres på og hvem kan vi kontakte.

M.v.h.
Steen Rasmussen
Spurvebakken 11
4736 karrebæksminde

Tlf. nr.: 2290 2001

Louise Wendt Jensen (Guest) (ons, 09/07/2014 - 12:45)

Kære Steen
Som vi snakkede om i telefonen, bør du nok lige afvente neurologens tilbagemelding for at høre, hvad det handler om. Men er tilbagemeldingen, at din datter ikke kan få tabletten som lovet, så bør der tages kontakt til sygehusledelsen, regionens sundhedspolitikere og RADS-formanden. Hvis det bliver nødvendigt, så kontakt os gerne igen her i foreningen. Det kan enten være sundhedspolitisk medarbejder Lasse Elbrønd Skovgaard, lsk@scleroseforeningen.dk, journalist Erik Jensen, eje@scleroseforeningen.dk eller redaktør Peter Palitzsch Christen, pch@scleroseforeningen.dk (På grund af ferien får du en række navne, så du er sikker på at ramme nogen).
Mange hilsener, Louise

Steen Rasmussen (tor, 10/07/2014 - 23:38)

Kære Louise.

Efter vores telefonsamtale i går - var jeg på nettet for at læse om Region sjælland, og der kunne jeg bl.a. se at Region sjælland havde sit eget Sygehusapotek. Så jeg kontaktede dem telefonisk for at få at vide om det var korrekt, at man ikke havde Tecfidera på Sygehusapoteket ! Jeg fik en besvarelse her i formiddag - Sygehusapotektet havde taget kontakt til Slagelse Sygehus og talt med ledende overlæge for neurologisk afdeling som skulle have orienteret afdelingen - for lige over middag blev jeg ringet om af min datters scleroselæge som oplyste, at de ville få Tecfidera på mandag, så hun kan komme igang !
Det var dejligt hurtigt - tak for din hjælp.
Mange hilsener fra Steen

Søren Rasmussen (fre, 09/06/2017 - 11:39)

Måske er der en forklaring på, hvorfor det ikke er nemt at få Tecfidera:
Tecfidera koster 15.000 kr. pr. måned mens både Avonex og Aubagio er billigere (9.000 og 12.000 p. måned). Prisen er åbenbart vigtigere end virkningen.

Søren Rasmussen (fre, 09/06/2017 - 11:57)

Tecfidera blev godkendt af EMA den 20/1-2014, så det har godt nok været længe undervejs. Ikke særligt hensynsfuldt overfor folk med en alvorligt invaliderende sygdom!

Tilføj kommentar

Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.
Scleroseforeningen bruger et spam-filter på vores kommentarfelt for at sikre os imod misbrug. Du kan læse mere om filteret her: Mollom privacy policy