Støt os i kampen
for et bedre liv

I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
Støt os
Ny aftale: Indsatsen for sclerosepatienter skal kortlægges
d. 9 oktober 2015

Lange ventetider på sclerosehospitalerne, aflysninger af faste kontroller, afslutninger af patienter med progressiv sclerose på scleroseklinikkerne... Sygehussektoren har længe haft svært ved at følge med presset fra de stadig flere danskere, der får sclerose. Det får nu sundhedsministeren til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kortlægge indsatsen for sclerosepatienter

Formålet med kortlægningen er en generel status på indsatsen for sclerosepatienter, der både favner sygehussektoren og de kommunale rehabiliterings- og sundhedstilbud. Kortlægningen skal gennemføres af Sundhedsstyrelsen i et tæt samarbejde med en arbejdsgruppe, der består af Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Dansk Selskab for Forskning i Multipel Sclerose, Sclerosehospitalerne og Scleroseforeningen. Arbejdet påbegyndes ved udgangen af året og forventes afsluttet i august 2016.

Kortlægningen sker i forbindelse med, at Sundheds- og Ældreministeriet i forvejen skal lave en opfølgning på den ekstraordinære bevilling på 15 millioner kroner, der blev givet til Sclerosehospitalerne i forbindelse med satspuljeaftalen for 2014. Bevillingen blev givet for at nedbringe de meget lange ventetider, der betød, at patienterne kunne vente på op til to og tre år på indlæggelse.

Navnlig Dansk Folkeparti har presset på for en styrket indsats for mennesker med sclerose, og derfor er partiets sundhedsordfører og formand for Folketingets Sundhedsudvalg, Liselott Blixt, tilfreds med beslutningen om at give den planlagte opfølgning et bredere fokus:

"Jeg er glad for, at sundheds- og ældreministeren har indgået en aftale med Dansk Folkeparti på scleroseområdet. Jeg mener, at det er vigtigt at få øget fokus på patienter, der har sclerose, så ventetiderne på sigt kan nedbringes, og behandlingen forbedres. Det vil en kortlægning på hele området bidrage til. Jeg anser denne aftale som det første skridt på vejen mod en bedre og hurtigere behandling for sclerosepatienter."

Glæde i Scleroseforeningen

Også Scleroseforeningens direktør Klaus Høm glæder sig:

"Vi har længe gjort opmærksom på behovet for en kortlægning af sclerosebehandlingsområdet, der i årevis har været præget af ressourcemangel. Vi er meget glade for, at der nu bliver lavet en status, og at patienterne også er repræsenterede i arbejdsgruppen. Det er vores forhåbning, at vi i fællesskab kan pege på langtidsholdbare løsninger, så vi ikke om få år står med samme lange ventetider igen, og så vi sikrer, at mennesker med sclerose i fremtiden får den rette behandling på rette tid."

Kommentarer

Sune Lundberg (fre, 09/10/2015 - 19:33)

Jeg vil lige sige at jeg oplever slet ikke de ventetider der snakkes så meget om, jeg kommer til når jeg har en tid samt når jeg har brug for det og jeg får den læge jeg helst vil have, så jeg har ingen problemer, jeg er meget ked at at andre oplever noget andet

Kaj Bjerre Westphal (tir, 13/10/2015 - 17:53)

Hej ingen vente tider her, kommer ind til den læge som aftalt, og den dato der er aftalt, på sclerose klinik Sønderborg

Michael (ons, 14/10/2015 - 17:15)

På Rigshospitalet er den helt gal.

Tilføj kommentar

Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.
Scleroseforeningen bruger et spam-filter på vores kommentarfelt for at sikre os imod misbrug. Du kan læse mere om filteret her: Mollom privacy policy