Støt os i kampen
for et bedre liv

I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
Støt os
Ny afgørelse i sag om el-scooter som hjælpemiddel
d. 7 juni 2010

Ankestyrelsen ændrer Det Sociale Nævns afgørelse og præciserer endnu engang, at en el-scooter skal vurderes som et hjælpemiddel, når den skal kompensere for et handicap. At den også kan bruges til fritidsbetonede aktiviteter, er uden betydning.

Af Kira MadsenAnkestyrelsen har endnu engang truffet en ny principafgørelse i en sag om en el-scooter til en borger med sclerose. Tvisten drejede sig igen om, hvorvidt en el-scooter til et menneske med funktionsnedsættelse er et forbrugsgode med egenbetaling på 50 procent, eller om den skal betragtes som hjælpemiddel, hvor kommunen står for alle udgifter.
Den 55-årige borger ansøgte sin kommune om en el-scooter, da hun fik stadig sværere ved at færdes og ikke længere kunne anvende sin 3-hjulede el-drevne cykel på grund af sclerosen. Borgeren har næsten ingen kræfter i højre arm og ben, lider af balancebesvær, og gangen er præget af dropfod og lammelse. Borgeren lider desuden af invaliderende træthed som følge af sclerose.
Kommunen bevilgede el-scooteren som forbrugsgode med en egenbetaling på 50 procent, hvorefter borgeren klagede over dette til Det Sociale Nævn. Nævnet gav kommunen medhold med den begrundelse, at en el-scooter for hende, ud over at kompensere for hendes handicap, også havde en ”forbrugsgodeværdi”, fordi hun havde en vis restgangfunktion, og fordi den i visse tilfælde ved kørsel udenfor nærområdet også kunne erstatte bil, cykel eller offentlig transport. Selvom kvinden slet ikke er i stand til at benytte nogen af disse alternativer.
 

El-scooter til fritidsbetonede aktiviteter

Det var borgeren ikke enig i og klagede til Ankestyrelsen, som nu har truffet afgørelse sagen:
Ankestyrelsen lægger i afgørelsen vægt på, at el-scooteren for kvinden er et forbrugsgode, der udelukkende fungerer som et hjælpemiddel, da kvinden ikke  er i stand til at færdes uden for hjemmet uden el-scooter, og at el-scooteren ikke har værdi for kvinden som forbrugsgode i forhold til en person uden funktionsnedsættelse. Ankestyrelsen har lagt vægt på kompensationsprincippet ved vurderingen.
Ankestyrelsen præciserer i afgørelsen desuden, at selvom el-scootere som udgangspunkt hører under betegnelsen ”forbrugsgode,” fordi den i dag forhandles bredt til den almindelige befolkning, så skal den betragtes som hjælpemiddel, hvis den kompenserer for en nedsat funktionsevne. Dermed skal kommunen altså betale hele regningen.  Ankestyrelsen vurderer, at el-scooteren i denne sag erstatter den 3 hjulede eldrevne cykel eller en kørestol .
”Det er meget vigtigt at Ankestyrelsen i denne sag også præciserer, at vurderingen af en evt. ”forbrugsgodeværdi”, retter sig mod hvad el–scooteren skal erstatte og at det er uden betydning, at el–scooteren også kan bruges til fritidsbetonede aktiviteter. Det håber vi nu kommunerne har forstået,” siger ledende socialrådgiver i Scleroseforeningen Bente Juul Röttig.

Hjælpemiddel eller forbrugsgode

I 2009 bestemte Ankestyrelsen, at el-scootere fremover - som hovedregel - er et forbrugsgode, hvor borgeren selv skal betale halvdelen af udgiften. Begrundelsen er, at el-scootere også produceres og forhandles til mennesker uden funktionsnedsættelse i den brede befolkning, eksempelvis ældre med mindre gangbesvær.

Mange kommuner har i den forbindelse ”valgt” at overse den kendsgerning, at den stadig skal betragtes som hjælpemiddel, hvis den kompenserer for handicap, og det giver store problemer for mange af Scleroseforeningens medlemmer, som er afhængig af en el-scooter som hjælpemiddel.
”Scleroseforeningen vil fortsat arbejde  for at 3 hjulede el-scootere bliver ført tilbage til at blive vurderet og bevilget alene som et hjælpemiddel ( jf.Servicelovens § 112), så vi ikke skal føre alle disse sager, hvor kommuner prøver at ”slippe” for den ½ betaling, ved i alle sager at påstå en forbrugsgode værdi af et helt tydeligt hjælpemiddel! (jf. Servicelovens §113) ”siger Bente Röttig
Ankestyrelsen har tidligere behandlet en sag om en el-scooter for en borger med sclerose i Greve Kommune, hvor udfaldet også blev til borgerens fordel.

 

Tilføj kommentar

Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.
Scleroseforeningen bruger et spam-filter på vores kommentarfelt for at sikre os imod misbrug. Du kan læse mere om filteret her: Mollom privacy policy