Gå til hovedindhold

Kommunernes sagsbehandling skal undersøges

12. februar 2013
Kort fortalt
Nu skal kommunerne for alvor kigges i kortene med hensyn til den sociale sagsbehandling og håndtering af sociale klagesager

Patientforeningerne – og ikke mindst Scleroseforeningen – har gennem længere tid efterlyst politisk initiativ for at få sikret borgernes retssikkerhed i den kommunale sagsbehandling. Scleroseforeningen har også flere gange fremsendt solid dokumentation for den manglende retssikkerhed i sagsbehandlingen til politikerne.
I sidste uge gav det resultat, da et flertal i Folketinget pålagde regeringen straks at undersøge, hvordan kommunerne efterlever ankemyndighedernes afgørelser, samt hvordan kommunerne anvender serviceniveauer og konkrete, individuelle vurderinger.

Mange lovbrud


”Det er et godt skridt i den rigtige retning,” siger Scleroseforeningens direktør Mette Bryde Lind. ”Vi oplever gang på gang, at kommunerne tilsidesætter love og regler, når det gælder behandlingen af mennesker med sclerose. Ikke mindst den klare lovregel om, at alle sager skal behandles individuelt, ser mange kommuner bort fra, når de gennemfører generelle nedskæringer i deres serviceniveau på vores område.”

Politikerne har fået dokumentation


Scleroseforeningen har gentagne gange henvendt sig til politikerne om den manglende retssikkerhed i kommunerne. Blandt andet ved et foretræde for Folketingets Social- og Integrationsudvalg, hvor socialminister Karen Hækkerup dog fastholdt, at der efter hendes mening ikke var et generelt problem med retssikkerheden.
Blandt andet gennem Scleroseforeningens socialrådgivere har politikerne imidlertid fået solid dokumentation for, at sagsbehandlingen og beslutningerne i mange kommuner ikke lever op til love og regler, og nu bliver tingene så undersøgt.

Håb om ændring


”Forhåbentlig betyder Folketingets beslutning i sig selv en ændring ude i kommunerne. Under alle omstændigheder vil en undersøgelse af de reelle forhold i kommunerne vise, at retssikkerheden for de svageste grupper i samfundet i den grad er blevet tilsidesat de sidste par år,” siger Mette Bryde Lind.


Forslaget om at kigge kommunerne i kortene blev vedtaget af et flertal bestående af SF, Socialdemokratiet, De radikale, Enhedslisten og Liberal Alliance.

Læs det vedtagne forslag her

Der er ingen kommentar endnu

Tilføj kommentar

Dit navn

Ren tekst

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.