Gå til hovedindhold

Kommunerne klager over borgerne

9. marts 2010
Kort fortalt
Det er den omvendte verden, når ankesystemet bruges af den stærke mod den svage part. Nye tal viser, at kommunerne står bag halvdelen af de principielle sager i Ankestyrelsen

Af Peter P. Christensen, journalist

Kommunerne accepterer i langt mindre grad end for få år siden, at deres afgørelser om tilskud til handicappede borgere bliver omstødt i det sociale nævn. Næsten halvdelen af Ankestyrelsens principielle sager bliver rejst af kommuner, der vil afprøve sagerne i højeste instans.
I 2005 skyldtes 11 ud af 90 principafgørelser kommunale klager. Det svarer til 12 procent. I 2009 skyldtes 25 ud af 58 sager kommunale klager. Det svarer til 43 procent. Det skriver Ugebrevet A4 på baggrund af tal fra Socialministeriet.

Beklagelig tendens

”Når vi har et ankesystem, er det som udgangspunkt for at beskytte den svage part, altså borgeren, mod den stærkes overgreb, altså systemet. Der er sket et skred, i og med ankestyrelsen tager flere og flere sager fra kommunerne og færre og færre sager fra borgerne”, siger udviklingschef Jørgen Lenger fra Muskelsvindfonden til ugebrevet.
Scleroseforeningen mærker også tendensen og finder den beklagelig.
”Vi ser en klar tendens til, at kommunerne ikke accepterer kendelser i det sociale nævn. Kommunerne trækker sagerne ud, og klagesagerne kan være en hård belastning for borgerne. Vi kan mærke det på vores rådgivning, i det vi oftere må rådgive om borgerens retstilling mens kommunens klage - over at borgeren har fået ret i det sociale nævn - behandles i Ankestyrelsen”, siger ledende socialrådgiver i Scleroseforeningen, Bente Røttig, der lægger sig helt på linje med Jørgen Lenger i opfattelsen af, at ankesystemet misbruges af kommunerne.
”Vi har eksempler på, at kommunerne udsætter ankesystemet for unødigt at trætte, ved at anke sager, som allerede er klarlagt i lovgivningen, for at undgå at udbetale ydelser i nogle måneder, ligesom vi er ude for, at nævnsafgørelser til borgerens fordel ikke bliver efterlevet af kommunen før mange måneder efter. Hvilket er klart ulovligt!", siger Bente Røttig.

Politisk opmærksomhed

Anne Baastrup, der er handicapordfører for SF, siger, at hun desværre alt for ofte hører om sager, der er blevet anket af kommunerne.
”Den 23. marts skal jeg have socialministeren i samråd om Ankestyrelsens rolle. Her vil jeg naturligvis have en drøftelse af det stigende antal klagesager, som kommunerne indbringer for Ankestyrelsen i håbet om at undgå at betale ydelser til borgere med handicap,” siger Anne Baastrup og forklarer, at SF foreslår, at Ankestyrelsen ikke skal være klageinstans for kommunerne.
”Det Sociale Nævn, som borgerne kan klage til, bør være i stand til at vurdere klagesagerne kvalificeret. Det virker underligt, at kommunerne kan anke Det Sociale Nævns afgørelser til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen bør have en forpligtelse til at følge Det Sociale Nævns afgørelser løbende,” siger Anne Baastrup.

Der er ingen kommentar endnu

Tilføj kommentar

Dit navn

Ren tekst

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.