Gå til hovedindhold

Kommunalreformen har svigtet

13. september 2012
Kort fortalt
Formålene med kommunalreformen er ikke blevet indfriet, og konsekvensen er, at mange borgere med handicap bliver svigtet. Det viser en ny stor undersøgelse fra Danske Handicaporganisationer, som 30 medlemsorganisationer har bidraget til.

Reformen skulle skabe én indgang til det offentlige og give bedre kvalitet ved at samle hovedansvaret for handicapområdet i større kommuner, men sådan er det ikke gået.

Markante svar

Undersøgelsen tegner et klart billede af reformens negative konsekvenser og viser bl.a., at:

 • 64 % af handicaporganisationerne svarer, at kommunalreformen ”slet ikke” eller kun i ”mindre grad” har skabt én samlet indgang for borgerne til det offentlige system.
 • 71 % af handicaporganisationerne finder, at reformen ”slet ikke” eller kun i ”mindre grad” har levet op til målsætningen om bæredygtige kommunale enheder, der ellers var en forudsætning for, at kommunerne kan levere kvalitet.
 • 84 % af handicaporganisationerne mener, at kommunerne ”slet ikke” eller kun ”i mindre grad” har den tilstrækkelige viden om borgernes behov til at levere kvalitet i indsatserne.
 • 80 % af handicaporganisationerne mener, at de større kommuner ”slet ikke” eller kun ”i mindre grad” har ført til højere kvalitet i indsatsen.
 • 69 % af handicaporganisationerne mener ”slet ikke” eller kun ”i mindre grad”, at kommunerne samarbejder i tilstrækkeligt omfang til at sikre tilbud, som har den rette specialisering.

Kommunalreformen blev vedtaget med et snævert flertal,. og regeringen er nu i gang med et ”serviceeftersyn” af reformen, så der kan rettes op på de ting, der ikke fungerer.

Mangler kvalitet

DH’s formand Stig Langvad finder undersøgelsens resultat meget klart: ”For mig er der ingen tvivl om, at kommunalreformen ikke har levet op til sine intentioner, når det gælder personer med handicap. De oplever store problemer i kommunerne, mest markant ift. manglende kvalitet, viden og samarbejde på de områder, hvor borgerne naturligt forventer et samarbejde ud over kommunegrænserne. Vi må desværre konkludere, at alt for meget er blevet overladt til det kommunale selvstyre, og at Folketinget ikke har set, at der er behov for at hjælpe kommunerne til at samarbejde på tværs.”

En lov der forpligter

DH peger på, at evalueringen af kommunalreformen som minimum skal sikre:

 • En lovgivningsmæssig forpligtelse om løsning af de opgaver på handicapområdet, der kræver specialiseret faglig ekspertise.
 • Opfølgning og forpligtende faglige retningslinjer for kvaliteten i indsatserne – baseret på bedste evidens/erfaring på området.
 • Styrket viden gennem opsamling og udvikling på nationalt niveau, og gennem adgang for borgerne til uvildig rådgivning om deres handicap og støttemuligheder.

Stig Langvad: ”Serviceeftersynet er intet værd, hvis det ikke løser de problemer, der har vist sig som konsekvens af kommunalreformen. Nu er der en enestående mulighed for, at politikerne kan rette op på de ting, der tydeligvis ikke fungerer.

Der er ingen kommentar endnu

Tilføj kommentar

Dit navn

Ren tekst

 • Ingen HTML-tags tilladt.
 • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
 • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.