Gå til hovedindhold

Interviewdeltagere søges

16. januar 2015
Kort fortalt
Som et led i min kandidatafhandling på cand.polit-studiet ved Københavns Universitet, som foregår i samarbejde med Scleroseforeningen, søges eks-partnere/ægtefæller til mennesker med sclerose, som kunne tænke sig at deltage i et interview

Interviewet vil vare godt 1 time og kan berøre følgende emner

 Følelser i forbindelse med at være partner til et menneske med sclerose

- Oplevede ændringer i dagligdagen

- Oplevelsen af støtte fra det offentlige og eventuelle frustrationer i forbindelse med kontakten til sundhedsvæsenet

Al data fra interviewet vil blive behandlet fortroligt, og vil kun blive anvendt i forbindelse med specialet og eventuelle artikler udarbejdet i forbindelse hermed. Derudover vil en eventuel anvendelse af citater fremstå anonymt.

I forbindelse med gennemførelsen af interviews vil der både indgå en interviewer (Emil Gøtze Petersen) og en observatør (en repræsentant fra Scleroseforeningen).

Vi er meget fleksible omkring, hvor og hvornår interviewet kan finde sted, dog helst ikke mandage og tirsdage mellem kl. 8-16. Da vi skal nå at transskribere og analysere resultaterne for at kunne bruge data i opgaven, er vi nødt til at sætte en tidgrænse ved den 1. marts 2015, hvor sidste interview kan finde sted.

Hvis du er interesseret i at deltage, eller gerne vil have besvaret nogle spørgsmål omkring formål, interview eller lignende, er du velkommen til at kontakte enten:

Emil Møller Gøtze Petersen, BSc polit:

Tlf: 61 33 84 51

E-mail: emilmgp@gmail.com

eller

Niels Steenstrup Zeeberg, forskningsansvarlig ved Scleroseforeningen:

Tlf: 40 64 58 68

E-mail: nze@scleroseforeningen.dk

Alle gennemførte interviews skal efterfølgende transskriberes og analyseres. Vi har derfor begrænset undersøgelsen til kun at omfatte i alt ti personer. Hertil kommer, at de pårørende, ud fra køn og alder, gerne må være forholdsvis repræsentative. Du skal derfor ikke blive skuffet, hvis du indvilliger i at deltage i undersøgelsen, og alligevel ikke bliver interviewet. Du vil selvfølgelig under alle omstændigheder modtage svar på din henvendelse.

Vi håber på at høre fra dig.

Med venlig hilsen,

Emil Møller Gøtze Petersen og Niels Steenstrup Zeeberg

Baggrunden for specialet:

Målet med studiet er at belyse de socioøkonomiske effekter af at være partner til en person, som bliver ramt af multipel sclerose. Flere undersøgelser har fastslået, at der kan være alvorlige socioøkonomiske konsekvenser for partneren til MS-patienten. Der sker blandt andet flere brud i parforholdet med vidtrækkende konsekvenser for familien, og også den pårørendes sundhedstilstand og tilknytning til arbejdsmarkedet risikerer at blive påvirket. Indsatser over for den pårørende, der vil kunne reducere omfanget af disse problemer, omfatter eksempelvis aflastning, familierådgivning og hjælpeordninger. Sådanne tiltag har til formål, at pårørende hjælpes til at rumme og håndtere partnerens sygdom og dens konsekvenser. På baggrund af dette er det hensigten at estimere omkostningerne ved disse socioøkonomiske konsekvenser, og at undersøge omkostningseffektiviteten af at intervenere med en koordineret forebyggelsesindsats.

Flere rapporter har fastslået, at man kan opnå et mere succesrigt rehabiliteringsforløb ved at inddrage pårørende i højere grad. Disse rapporter har taget udgangspunkt i forskellige livsstilssygdomme, men man er nu også så småt begyndt at gøre sig erfaringer med dette på rehabiliteringsområdet for neuroskadede. I og med at disse nye rehabiliteringsforløb giver den pårørende en central rolle, er  det vigtigt at afdække, om man som pårørende har overskud til dette ansvar. Det er derfor overraskende, at det ikke har været muligt at finde særlig meget dansk forskning, som har berørt, hvordan det opleves at være pårørende til en multipel sclerose patient, herunder hvordan det påvirker ens hverdagsliv, tilknytning til arbejdsmarkedet og lignende. Selvom patientens tarv i forbindelse med sygdomsmodificerende behandling og rehabilitering er vigtig, bør man ikke glemme at fokusere på den pårørendes ve og vel. Specialet forsøger derfor at sætte fokus på et område, som hidtil er blevet negligeret.

Vi vil derfor meget gerne tale med personer, der vil dele deres oplevelse af at være pårørende til en partner med sclerose med os.

Der er ingen kommentar endnu

Tilføj kommentar

Dit navn

Ren tekst

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.