Gå til hovedindhold

Indvoldsorm undersøges i scleroseforsøg

18. februar 2010
Kort fortalt
På Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet har man netop indledt en undersøgelse af, hvordan æg fra indvoldsorm fra grise påvirker udviklingen af sclerose, og på Rigshospitalet håber man snart at kunne gå i gang med at teste æggenes effekt på mennesker

Af Louise Wendt Jensen, journalist

Det er efterhånden ret veldokumenteret, at forskellige typer indvoldsorm og parasitter kan have en forebyggende og helbredende effekt på visse autoimmune sygdomme. Men man ved ikke hvorfor.
Derfor har forskere på Institut for Veterinær Sygdomsbiologi på Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet nu udviklet en rottemodel for at undersøge, hvordan piskeorm fra svin indvirker på sclerose.
”Vi vil undersøge de mekanismer, der ligger bag, at piskeorm ser ud til at have en gavnlig effekt på sclerosepatienter. Hvorfor virker det, og hvad er det hos piskeormen, der har en gavnlig effekt på sygdommen? Det er vigtigt at forstå for eventuelt at kunne udvikle en så optimal behandling som muligt,” siger ph.d. Helene Kringel, der står bag projektet, som får støtte fra Scleroseforeningen, og som er et led i en postdoc.-uddannelse.

Interessante forsøg i Argentina og USA

Man har fået øjnene op for indvoldsormes effekt på sclerose efter et studie i Argentina, hvor man fulgte en stor gruppe sclerosepatienter, der på grund af dårlig hygiejne var inficeret med forskellige typer parasitter. Gennem fem år fulgte man patienterne og holdt dem op mod en tilsvarende gruppe sclerosepatienter, som ikke var inficeret med parasitter. Resultatet var, at gruppen med parasitinfektionerne var langt mindre ramt af sclerosen end dem, som ikke var inficerede.
Desuden har en gruppe amerikanske forskere fra Iowa testet svinets æg fra piskeorm på patienter med de autoimmune tarmsygdomme Crohns sygdom og colitis ulcerosa, som i sine mekanismer på mange måder ligner sclerose. Forskerne fandt, at æggene havde en særdeles gavnlig effekt på tarmsygdommene.
”Det er derfor vi har valgt at teste æg fra piskeorm. Dels har de været afprøvet før, dels er det en parasit, man kan give mennesker uden, at den er farlig. Mennesket kan inficeres ved at indtage æg, der klækkes i tarmen, men ormene kan ikke formere sig, kravler ikke rundt i kroppen og forlader kroppen af sig selv igen efter nogle uger,” forklarer Helene Kringel, som netop er gået i gang med forsøgene på sine rotter.

Også testes på mennesker

Planen er dog, at æg fra svinets piskeorm også skal testes på mennesker. På Dansk Multipel Sclerose Center på Rigshospitalet har man i et par år arbejdet på, at sætte forsøg i gang på patienter med attakvis sclerose.
Først er det meningen, at en gruppe på ti patienter skal testes i et sikkerhedsstudie gennem tre måneder for at sikre, at behandlingen ikke har svære bivirkninger, og derefter skal et større studie med over 50 patienter sættes i gang. Det store studie skal løbe over et år, og patienterne vil blive behandlet med æg fra svinets piskeorm ved siden af deres eksisterende behandling med interferon-beta.
”Det er fantastisk interessant, for der er tale om et helt nyt behandlingsprincip. I det argentinske forsøg så man, at forskellen i sygdomsudviklingen mellem de to patientgrupper med og uden parasitinfektioner, var større end det, vi kan præstere med de behandlinger, vi anvender i dag,” siger Per Soelberg Sørensen, professor på Dansk Multipel Sclerose Center, som står bag forsøgene på patienterne, der også støttes af Scleroseforeningen.

Vi er for rene

Per Soelberg Sørensen var som ung læge i Indien. Her var han i 1969 med til, at undersøge en parasits hyppighed i befolkningen, hvor sclerose på det tidspunkt var en ukendt sygdom, ligesom det er i andre underudviklede dele af verden.
Vores immunforsvar er igennem mange generationer blevet udviklet til at være effektivt mod forskellige virus- og bakterieinfektioner, men det har medført, at aktiviteten i immunforsvaret hos nogle mennesker er blevet så kraftig, at immunsystemet begynder at angribe personen selv, som det er tilfældet ved autoimmune sygdomme som sclerose.
”Samtidig har man en hygiejneteori, som går ud på, at jo tidligere man får forskellige infektioner, jo mindre er risikoen for, at der sker skade på immunforsvaret. Men i den vestlige verden, hvor vi slås med autoimmune sygdomme som diabetes, Crohns sygdom og sclerose på en anden måde, end de gør i ulandene, får vi ikke så mange infektioner mere,” forklarer Per Soelberg Sørensen.

Problemer med lægemiddelstyrelsen

Han håber snart at kunne gå i gang med patientforsøgene, men der har været problemer med at få godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen. Problemet er, at den virksomhed, der skal levere piskeormeæggene har ændret på produktet, og Lægemiddelstyrelsen har derfor krævet ny dokumentation for sikkerheden af det nye produkt.
”Vi mener nu at have fået de oplysninger fra firmaet i Tyskland, der skulle gøre os i stand til at starte de første forsøg i løbet af kort tid, og  som forhåbetligt også er tilstækkelige til vores større forsøg. Vi håber, at vi i løbet af de næste par år kan vise, at behandlingen virker.” siger Per Soelberg.
Er det tilfældet, vil der dog kunne gå op til en fem-ti år, før et lægemiddel med piskeormsæg vil kunne købes. For at et sådant kan godkendes, skal der nemlig udføres flere forsøg med endnu flere patienter, og derefter skal lægemidlet så igennem en godkendelsesprocedure.

 

Der er ingen kommentar endnu

Tilføj kommentar

Dit navn

Ren tekst

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.