Gå til hovedindhold
TemaMedicinsk CannabisSe hele temaet

Forsøgsordning med cannabis som medicin på vej

8. november 2016
Kort fortalt

Fra 2018 kan patienter med blandt andet sclerose, kræft eller rygsmarvsskade få lægeordineret cannabis som medicin.

Thumbnail

Det ligger fast, efter at satspuljepartierne nu har meddelt, at de er blevet enige om en forsøgsordning. "En stor dag for mange danske patienter og et stort skridt i dansk politik, som fortjener ros," lyder den glade reaktion fra Scleroseforeningens direktør Klaus Høm. 

I tilknytning til satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2017-2020 har regeringen indgået en delaftale med de øvrige satspuljepartier om at igangsætte en fireårig forsøgsordning med cannabis til medicinsk brug. Der afsættes i alt 22 millioner til finansiering af ordningen, der i første ombæring kræver fremsættelse af et lovforslag. Dette forventes at ske i oktober 2017, forlyder det på Sundhedsministeriets hjemmeside, hvor der også linkes til en nærmere beskrivelse af ordningen. Læs mere her. Selve ordningen træder i kraft per 1. januar 2018.

Aftale om tilskudsordning endnu ikke på plads

Til gengæld foreligger der endnu ingen aftale om størrelsesordenen på den tilskudsordning, der skal sikre, at egenbetalingen ikke bliver for stor for nogle patienter.

"Den del mangler vi stadig at forhandle på plads. Indtil videre er selve 'modellen' finansieret", fortæller Carolina Maier fra Alternativet i en sms til Scleroseforeningen.

Ifølge en artikel i dagbladet Information umiddelbart inden satspuljeforhandlingerne drøfter politikerne, om egenbetalingen skal sættes til 800 kr. om måneden, hvad der vil svare til et offentligt tilskud på 70 procent. Eller om patienternes egenbetaling skal sættes til 1.600 kr. om måneden. I sidstnævnte tilfælde udgør det offentlige tilskud 40 procent.

Tilskudsordningen skal undgå, at det kun bliver de velstillede blandt målgruppen, som får råd til at benytte forsøgsordningen og dermed får adgang til behandling med cannabisprodukter, som til forskel fra det illegale marked indebærer en garanti for en ensartet og ordentlig kvalitet. 

Ros til politikerne

I Scleroseforeningen kan direktør Klaus Høm næsten ikke få armene ned:

”Det er en glædens dag for alle de mange patienter, der lider af smerter og spasmer, som ikke kan afhjælpes tilstrækkeligt med konventionelle lægemidler. De har hidtil haft valget mellem enten at kriminalisere sig ved at skaffe deres medicin på illegal vis eller at leve med stærke smerter eller spasmer og en stærkt forringet livskvalitet til følge. Det sidste gælder det store mørketal, der af utryghed, frygt for stigmatisering af dem og deres familier eller god gammeldags 'lovlydighed' ikke har taget loven i egen hånd," lyder det fra Klaus Høm:

"Og så er det en stor dag for dansk politik. Det er en kæmpe fornøjelse at konstatere, at politikerne har lyttet til patienternes erfaringer og vist den nødvendige medfølelse og vilje, der har skullet til for at nå hertil efter mange års handlingslammelse. Der skulle et "alternativ" til, før der med Carolina Maier i spidsen kom skred i tingene, men at der i dag foreligger en aftale om en forsøgsordning er mange politikeres fortjeneste, heriblandt jo ikke mindst sundhedsminister Sophie Løhde."

Scleroseforeningen har længe skubbet aktivt på for en legalisering af cannabis som medicin. Blandt andet ved løbende at indsamle og bringe viden på området videre til beslutningstagerne. I starten af året kortlagde foreningen i en repræsentativ undersøgelse omfanget af stærke smerter og spasmer blandt mennesker med sclerose, der ikke afhjælpes af konventionel medicin. Ved samme lejlighed spurgte foreningen de 438 svarpersoner med sclerose, der deltog i undersøgelsen, om de ville anvende eller overveje at anvende cannabis mod deres smerter og/eller spasmer, hvis det blev lovligt. Til det svarede over 90 procent ja. Læs mere om undersøgelsen her

Der er ingen kommentar endnu

Tilføj kommentar

Dit navn

Ren tekst

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.