Gå til hovedindhold

Forsøg med indvoldsorm er stoppet

19. juni 2012
Kort fortalt
På Rigshospitalet har man valgt at stoppe afprøvningen af æg fra indvoldsorm fra grise på sclerosepatienter. Det indledende forsøg viste ingen effekt

Af Louise Wendt Jensen, forskningsformidler

Det var oprindeligt et studie i Argentina, der fik forskere på Rigshospitalet til at fatte interesse for at afprøve effekten af indvoldsorme på mennesker med sclerose. Her havde man gennem knap fem år fulgt 12 sclerosepatienter, der af naturlige veje var inficeret med forskellige typer parasitter og sammenholdt dem med en tilsvarende gruppe, der ikke var inficeret. Resultatet var, at gruppen med parasitinfektionerne var langt mindre ramt af sygdommen, end dem, der ikke var inficerede.

Gavnlig effekt på tarmsygdomme
Desuden havde en gruppe amerikanske forskere testet svinets æg fra piskeorm på patienter med de autoimmune sygdomme Chrons sygdom og colitus ulcerosa, som i sine mekanismer på mange måder minder om sclerose, og her havde man konstateret en gavnlig effekt på tarmsygdommene. Derfor kastede Dansk Multipel Sclerose Center (DMSC) på Rigshospitalet sig ud i også at teste æggene på danske sclerosepatienter.

Vi er for rene
Teorien bag forsøget gik blandt andet på den såkaldte hygeiejneteori, der går ud på, at jo tidligere, man får forskellige infektioner, jo mindre er risikoen for, at der sker skader på immunforsvaret. Men her i den vestlige verden, hvor autoimmune sygdomme som diabetes, Crohns sygdom og sclerose ses i et andet omfang end i ulande, får vi ikke så mange infektioner mere, så måske derfor begynder immunforsvaret at angribe sig selv, når det ikke skal bruges til at bekæmpe udefra kommende ting.

Ufarlig parasit
På Rigshospitalet har man derfor valgt at teste æg fra svinets piskeorm. Æg fra denne parasit  kan gives til mennesker uden, at det er farligt. Man ”inficeres” ved at indtage æg, som så klækkes i tarmen, men ormene går til grunde og forlader systemet efter et par uger. De spredes ikke i kroppen og giver ikke sygdom hos mennesket.

Før og efter-scanninger
Piskeormene blev indledningsvist afprøvet på ti mennesker med sclerose. Alle blev fulgt og MR-scannet nogle gange inden behandlingsstart og under de tre måneder behandling stod på. På den måde fungerede de medvirkende som deres egne kontroller. Scanningsbillederne fra før og efter behandling blev sammenlignet for at se, om man kunne se nogen udvikling hos patienterne.
Men det kunne man ikke.
”Vi havde håbet, at vi ville se færre ændringer eller i det mindste en nulvækst i scleroseforandringer i hjernen, men det var desværre ikke tilfældet,” forklarer Ana Voldsgaard, neurolog på DMSC, som har været tovholder på projektet.

Ingen positiv immunologisk reaktion
Forskerne kiggede også på de såkaldte immunologiske reaktioner hos de medvirkende i forsøget, det vil sige forskellige signalstoffer, der er vigtige for immunforsvarets reaktioner. Her havde man gerne set en forøgelse af de immundæmpende stoffer og en mindskning af de stoffer, der fremmer betændelsesreaktioner, men heller ikke det var tilfældet.
Samtidig skete der heller ikke nogen bedring i attakraten hos forsøgspersonerne.
”Tre måneder er også en for kort tidsperiode, at kunne sige noget fornuftigt om attakraterne, men der var i hvert fald ikke nogen positiv udvikling og sammenholdt med de andre ting, må vi bare konstatere, at vi ikke fik et fingerpeg i den rigtige retning. Det eneste virkelig positive var, at patienterne kunne tåle behandlingen,” siger Ana Voldsgaard.

Opfølgende forsøg stoppet
Derfor har man på DMSC valgt ikke at gå videre med at teste indvoldsormene på de yderligere 80 patienter i et år, som man ellers havde lagt op til, hvis resultaterne fra det indledende studie havde været mere positivt.
”At teste 80 personer i et år kræver rigtigt mange ressourcer, og når der ikke er noget, der peger i den positive retning, så er vi også nødt til at prioritere. Hvis vi havde set noget, der rykkede på de immunologiske reaktioner, havde vi måske vurderet, at det her var noget, der kræver længere tid. Vi vil heller ikke afvise tesen fuldstændigt, men vi vil gerne se andre godt i gang, før vi bruger flere kræfter på det,” siger Ana Voldsgaard.

Svært at genskabe naturlig proces
Hun tænker på en forskergruppe i Iowa, der i øjeblikket også tester æg fra piskeormene på en mindre gruppe sclerosepatienter, som de er ved at udvide, men indtil nu er der heller ikke kommet markante resultater ud af det.
”De positive resultater, man har set med parasitinfektioner  hos sklerosepatienter, har kun været ud fra infektion med naturligt forekommende parasitter i mennesker. Det er meget muligt, at man ikke kan reproducere den slags i et kunstigt miljø, som vi har forsøgt med æg fra svinets piskeorm. De findes normalt ikke i mennesker. Problemet med parasitter som koloniserer mennesker er bare, at folk ofte også bliver syge af dem, og at de kan smitte så det er ikke gratis, at få den slags infektioner. Derfor kan man ikke bare afprøve dem,” forklarer Ana Voldsgaard.

Der er ingen kommentar endnu

Tilføj kommentar

Dit navn

Ren tekst

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.