Gå til hovedindhold

Fleksjobaftale: ”En joke, der er Jacob Haugaard værdig”

2. juli 2012
Kort fortalt
Regeringen indgik i weekenden en aftale med Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af førtidspensions- og fleksjobordningen
Thumbnail

Hovedpunkterne i aftalen er:

• Ingen førtidspension til folk under 40 år,
medmindre de under ingen omstændigheder kan arbejde
• Koordineret, individuel hjælp til unge under 40 år for at komme ind på arbejdsmarkedet
• Nuværende pensionister berøres ikke
• Fleksjob bevilges max. 5 år ad gangen for folk under 40 år
• Fleksjob skal også være for personer med meget begrænset arbejdsevne
• Største tilskud skal gives til fleksjobbere med laveste arbejdsevne og laveste løn
• Nuværende fleksjobbere berøres kun ved jobtab eller jobskifte.

Aftalen minder således i hovedtræk om det udspil, regeringen fremlagde i slutningen af februar i år. Når den vil være fuldt indfaset i år 2020, forventes den at forbedre de offentlige finanser med 1,9 milliarder kroner.

>> Læs aftaleteksten her

Ud over ros til planerne om at sætte ind med en helhedsorienteret, koordineret indsats over for unge under 40 år i form af individuelle ressourceforløb, der skal hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet, hvis de stadig har nogen arbejdsevne i behold, modtager aftalen massiv kritik, blandt andet fra Danske Handicaporganisationer og Scleroseforeningen.
 

En historisk brøler

”En historisk brøler og et stort tilbageskridt” kalder formand for Danske Handicaporganisationer, Stig Langvad, aftalen, der omstøder en af de vigtigste grundpiller i dansk handicappolitik ved at bryde med det kompensationsprincip i den oprindelige fleksjobordning, som har gjort det muligt for mennesker med en varigt nedsat arbejdsevne at opretholde et forsørgelsesgrundlag på nogenlunde lige fod med deres raske kolleger.
 

En joke

”En joke, der er en Jacob Haugaard værdig”, lyder direktør i Scleroseforningen Mette Bryde Linds kommentar til aftalen, der gennem lavere ydelser skal tilskynde mennesker med en varigt nedsat arbejdsevne til at forbedre deres arbejdsevne:

- Aftalen om en reform af fleksjobordningen er baseret på samme hovsa-slutning, som Jacob Haugaard gjorde gældende i sin legendariske opfordring: ”Hvis arbejde er sundt, så giv det til de syge!”. Desværre er der bare den triste forskel, at regeringens flekjobaftale med blå blok ikke er ment som en morsomhed, siger Mette Bryde Lind og uddyber:

- Aftalen hviler på den fejlagtige forestilling, at det lader sig gøre at forbedre eller genskabe en varigt tabt arbejdsevne ved hjælp af økonomiske incitamenter! At man kan få mennesker med en varigt og væsentligt nedsat arbejdsevne til at arbejde mere, hvis de derved kan få mere i løn! Det er det rene galimatias! Det er ikke desto mindre en sådan forestilling om mennesker med en kronisk og progredierende lidelse, der både gemmer sig bag planen om at begrænse fleksjob til fem år ad gangen for folk under 40 år, og som afspejler sig i hele aflønningsdelen.

- Det vidner om en bekymrende lille viden hos de ansvarlige politikere om mennesker med en nedsat arbejdsevne, og en manglende forståelse for, hvor stort et tab det er at miste sin arbejdsevne i et samfund som vores, hvor det at have et arbejde måske er den allervigtigste identitetsmarkør. Der er jo ikke noget, disse mennesker hellere ville end at have deres arbejdsevne intakt og kunne leve et liv som alle andre. Det bliver endnu mere umuligt med den aftale, regeringen har indgået med de tre forligspartier, og som vil forringe mange fleksjobberes forsørgelsesgrundlag væsentligt.
 

Endnu kun et stykke papir

Mette Bryde Lind understreger, at der endnu kun er tale om en politisk aftale. Selv om regeringen med aftalen med Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance i princippet har sikret sig et flertal for hovedlinjerne i sit reformudspil, er aftalen på nuværende tidspunkt kun et stykke papir med en aftaletekst. Forude venter endnu arbejdet med at finde ud af, hvordan aftalen skal føres ud i virkeligheden. Der skal først laves et udkast til et lovforslag, som i overensstemmelse med den demokratiske høringsproces skal i udvalgsbehandling og sendes i høring hos en lang række parter, LO, DA og de forskellige handicaporganistioner.

- Selv om regeringen har været meget lukket og udvist en besynderligt beskeden interesse for at høre de berørte parter i det hidtidige forløb, begynder der nu en demokratisk høringsproces, hvor vi fra Scleroseforeningen vil gøre alt for at gøre vores synspunkter gældende, slutter Mette Bryde Lind.

Et lovforslag skal behandles tre gange i Folketingssalen, før det kan vedtages.
 

Læs reaktioner:


Reaktioner på aftalen om reform af førtidspension og fleksjob fra LO, DA, Socialrådgiverne, DH og Dansk Handicapforbund

http://www.lo.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/2012/06/Flexjobreform_EKH.aspx

http://da.dk/

 
 

Der er ingen kommentar endnu

Tilføj kommentar

Dit navn

Ren tekst

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.