Støt os i kampen
for et bedre liv

I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
Støt os
DH: Uetisk handicapdebat
d. 30 april 2012

Weekendens repræsentantskabsmøde i Danske Handicaporganisationer resulterede i følgende pressemeddelelse

Mange års handicappolitisk arbejde er sat markant tilbage, og den såkaldte modernisering af velfærdssamfundet sker på et helt forkert grundlag. Det var konklusionen på Danske Handicaporganisationers (DH) repræsentantskabsmøde i weekenden, hvor velfærdssamfundets fremtid var til debat.

Hvad skal der til for at sikre et moderne, velfungerende og fremtidssikret velfærdssamfund? Det var temaet for debatten på DHs repræsentantskabsmøde, hvor DHs 32 medlemsorganisationer var samlet for bl.a. at drøfte den aktuelle politiske situation:

Som handicaporganisationer havde vi forventet, at den nye regering både ville fremkomme med en ny og moderne socialpolitik og derudover også ville inddrage brugere og organisationer i arbejdet. Men i stedet har regeringen valgt at fortsætte en kurs, hvor samfundets svageste grupper kommer til at betale prisen for krisen.

Der skal ikke lægges skjul på, at hele handicapbevægelsen er rystet over den nuværende politiske situation og ikke mindst de holdninger, som ligger til grund. Derfor kom diskussionen på repræsentantskabsmødet hurtigt til at dreje sig om etik og moral i modsætning til regeringens konkrete spare- og reformforslag.

Rystende

”Det er da rystende, at en borgmester stiller sig op i TV Avisen og siger, at politikerne bevidst prioriterer tilflytning og derfor færre lukkedage frem for at efterleve lovgivningen på handicapområdet. Det er en åbenlys rangordning af skatteborgere. Er det etisk og moralsk forsvarligt?”, spørger Stig Langvad, Formand for DH.

Konklusionen på handicaporganisationernes debat var, at udviklingen af velfærdssamfundet sker på et forkert grundlag. Regeringens reformpolitik har kun et formål, og det er besparelser.

”Det handler ganske enkelt om, at de løsninger, man nu sætter i søen, ikke virker. Handicaporganisationerne vil meget gerne være med til at udvikle og forandre. Men vi ser et stort behov for at få sat spørgsmålet om værdier på dagsordenen – hvad vil vi som samfund egentlig være bekendt? Hvis vi havde gjort os det klart fra starten, så ville de reformforslag, som vi ser i dag være uacceptable – ikke kun for handicaporganisationerne - men for flertallet af befolkningen.”, siger formand for DH Stig Langvad.

Derfor står DHs 32 medlemsorganisationer samlet om én meget konkret opfordring:

”Lyt til os. Tag os med ved bordet. Vi har den nødvendige viden og kompetancer til at være med til at udvikle en moderne socialpolitik, som bygger på grundpillerne i FN’s handicapkonvention.”

Tilføj kommentar

Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.
Scleroseforeningen bruger et spam-filter på vores kommentarfelt for at sikre os imod misbrug. Du kan læse mere om filteret her: Mollom privacy policy