Støt os i kampen
for et bedre liv

I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
Støt os
Det hedder sclerosehospital
d. 30 september 2011

Betegnelsen sclerosecentre ændres til sclerosehospitaler af hensyn til forståelsen hos de offentlige myndigheder

1. oktober 2004 ændrede de to sclerosehospitaler i Haslev og Ry navn til sclerosecentre. Nu går man tilbage til det oprindelige. Fremover hedder det Sclerosehospitalet i Haslev eller Sclerosehospitalet i Ry.
Og hvorfor så det?
Forklaringen ligger forholdet til de offentlige myndigheder.

Skal forhindre misforståelse

Pengene til driften af hospitalerne kommer fra staten, og det er vigtigt, at der overhovedet ikke er tvivl hos bevillingsgiverne om, at her sker en højt specialiseret hospitalsbehandling. Derfor har bestyrelsen for hospitalerne valgt at gå tilbage til den betegnelse, som ikke kan misforstås. Hospitalerne og Scleroseforeningen vil fremover også bruge betegnelsen patienter og hospitalsbehandling, når det drejer sig om indlæggelse i Haslev eller Ry.

Kommuner misforstår

En anden årsag til ændringen hænger sammen med, at mennesker med sclerose er blevet nægtet sygedagpenge af kommunen i forbindelse med ophold på hospitalerne. Kommunerne har etableret forskellige sundhedscentre efter af have fået nye opgaver efter den store sammenlægning af kommuner. Det har medført, at enkelte kommuner ikke har ment, at der skete hospitalsbehandling i Haslev og Ry.

Gennemgribende opgave

Det er en gennemgribende opgave at skifte navn, fordi betegnelsen sclerosecenter optræder så mange steder. Brita Løvendahl opfordrer derfor alle i foreningen, som arbejder med kommunikation på forskellig vis, om at ændre betegnelserne til Sclerosehospitalet i Haslev og Sclerosehospitalet i Ry.

Tilføj kommentar

Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.
Scleroseforeningen bruger et spam-filter på vores kommentarfelt for at sikre os imod misbrug. Du kan læse mere om filteret her: Mollom privacy policy