Gå til hovedindhold

CCSVI-undersøgelse offentliggøres

16. april 2012
Kort fortalt
Den danske CCSVI-undersøgelse konkluderer, at det ikke er muligt at påvise CCSVI hos en gruppe danske sclerose-patienter
Thumbnail

Af Louise Wendt Jensen, forskningsformidler

Resultaterne af den danske CCSVI-undersøgelse er antaget til udgivelse i det medicinske tidsskrift Acta Neurologica Scandinavica, og kan derfor nu offentliggøres.
Konklusionen lyder, at det ikke har været muligt at påvise CCSVI hos en gruppe danske sclerosepatienter.

Både ultralyd og MR
På Dansk Multipel Sclerose Center (DMSC) på Rigshospitalet har man undersøgt 24 mennesker med sclerose og 15 raske kontrolpersoner. Oprindeligt skulle 16 raske kontrolpersoner deltage i forsøget, men én blev sløjfet på grund af problemer med at komme til undersøgelserne.
Alle medvirkende i undersøgelsen er blevet undersøgt med ultralydskannning, som er den metode, CCSVI-teoriens fader Paolo Zamboni, bruger til at konstatere de fem CCSVI-kriterier, han har defineret. To ud af de fem kriterier skal være opfyldt for, at man lider af CCSVI.
Patienterne og de raske kontroller i CCSVI-forsøget er desuden blevet undersøgt med MR-skanning, og resultaterne fra de to skanningsmetoder er blevet sammenlignet for at se, om de gav sammenfaldende resultater.

Uoverensstemmelse mellem scanningsmetoder
Ultralydsundersøgelserne var normale hos alle MS patienter med undtagelse af én patient, hvor den venstre halsvene (jugularis) ikke kunne findes, og et enkelt CCSVI kriterium dermed var opfyldt. To raske kontroller opfyldte hver ét CCSVI-kriterium.
MR undersøgelserne viste en ubetydelig forsnævring af en halsvene hos to MS patienter og en mere betydende forsnævring hos to raske kontrolpersoner. Der var ikke sammenfald mellem forandringer set på ultralyd og MR skanning, det vil sige, at det ikke var de samme personer, man fandt forsnævringer hos med de to forskellige metoder.
Forskerne konkluderer derfor, at det ikke kan bekræftes, at der findes sygdomsforandringer i halsens vener hos mennesker med MS, og at det således heller kan ikke bekræftes, at CCSVI skulle være årsag til MS eller have anden sammenhæng med sygdommen.

Ikke yderligere undersøgelser
De danske neurologer ønsker derfor ikke, at gå videre med yderligere CCSVI-undersøgelser eller anbefaling af CCSVI-operationer.
”Undersøgelsen kan ikke bekræfte, at der foreligger noget sygeligt i sclerosepatienters vener eller blodkar, og hvis vi ikke har en defineret sygdomstilstand, så kan vi ikke anbefale, at man går videre med forsøg medindgreb,” siger Morten Blinkenberg, overlæge på DMSC, der har været tovholder på den danske undersøgelse.
Hvordan forklarer I så, at rigtigt mange sclerosepatienter har fået det bedre af et CCSVI-indgreb?
”Det er svært for mig at give en fysiologisk forklaring på det fænomen. Folk kan godt få det bedre med deres sclerose uden, at vi kan forklare hvorfor. Sygdommen kan bedres spontant og en række ting kan påvirke sygdommen, uden at vi nødvendigvis kan forklare hvorfor. Men det vil i sidste ende bero på en subjektiv opfattelse, hvad der gør den enkelte godt. Jeg vil ikke tage det her fra nogen, der føler, de får det bedre af det, men fra lægelig side kan vi bare ikke anbefale at gå ind i et karsystem med et kateter og lave ændringer, hvis der ikke er en sygelig tilstand, der kan behandles,” siger Morten Blinkenberg.

Operatørafhængig metode
Han understreger, at man i princippet ikke kan bruge MR-scanning til at fastslå CCSVI, fordi CCSVI-kriterierne er beskrevet ud fra, at patienterne både skal kunne ligge ned og sidde op under undersøgelsen. Det er ikke muligt ved en MR-scanning, hvor man kun kan ligge ned, og derfor er det nødvendigt også at bruge ultralydsscanning.
Problemet ved en ultralydsscanning er dog, at metoden i høj grad er operatørafhængig.
”Det der er ved en MR-skanning er, at den i langt mindre grad er operatørafhænig, så den giver et mere objektivt billede af, hvordan venerne ser ud, når patienten ligger ned. Og venerne er større, når man ligger ned, så hvis der var forsnævringer hos patienten ville de også kunne ses på en MR-scanning,” forklarer Morten Blinkenberg.
I det tilfælde, hvor man ikke kunne finde den venstre halsvene hos en patient, var der dog ingen problemer med at se den på MR-scanningen, selvom blodgennemstrømningen var nedsat.
”Det siger mig, at selv en meget erfaren ultralydsscanner kan gå fejlfortolkede her ting, og når man ikke var i stand til at se påvise venen, selvom den var der, så viser det, at en ultralydsundersøgelse af venerne ikke kan stå alene,” siger Morten Blinkenberg.

Vigtig brik
I Scleroseforeningen er direktør Mette Bryde Lind glad for, at der endelig foreligger resultater fra undersøgelsen.
”Vi har ventet spændt på de her resultater, og det er selvfølgelig skuffende, at undersøgelsen ikke kan fastslå CCSVI som fænomen hos mennesker med sclerose. Det ville jo være fantastisk, hvis det var tilfældet, så vi var et skridt nærmere en forklaring og en effektiv behandlingsmulighed,” siger Mette Bryde Lind.
Hun vil derfor stadig ikke anbefale, at man på egen hånd får foretaget en CCSVI-operation på en privat klinik i udlandet, og gør opmærksom på, at mange klinikker netop kun benytter sig af ultralydsskanning. Derfor vil der være stor risiko for, at man risikerer at få foretaget en operation, der ikke er belæg for.
”Den danske CCSVI-undersøgelse er en vigtig brik i det store spil. Nu afventer vi de syv store undersøgelser, som den amerikanske og canadiske scleroseforening har sponsoreret, som afsluttes til sommer. Med videnskab er det jo sådan, at resultater kun er gyldige, hvis flere af hinanden uafhængige forskningsgrupper når frem til det samme. Men vi må nok desværre berede os på, at CCSVI ikke ser ud til at være den forklaring, vi have håbet på.”

Chat om undersøgelsen
Du har mulighed for at chatte med Morten Blinkenberg om undersøgelsen, hvis du har yderligere spørgsmål til den. Chatten finder sted torsdag d. 19 kl. 20.00 og en time frem. Hvis du vil være med i chatten, skal du gå ind på scleroseforeningens hjemmeside og klik på ”Chat” i bunden af forsiden. Så guides du ind til chatten. 

Den danske CCSVI-undersøgelses resultater er publiceret i tidsskriftet Acta Neurologica Scandinavica. Læs et resumé her, hvor man også kan købe sig tilgang til den fulde artikel.

Der er ingen kommentar endnu

Tilføj kommentar

Dit navn

Ren tekst

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.