Gå til hovedindhold

Bestyrelsens beretning for 2011

25. august 2012
Kort fortalt
Årsberetning for 2011 for Scleroseforeningens lokalafdeling for Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Hørsholm kommuner

Bestyrelsesarbejdet

Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder fordelt jævnt over året. Med Jeppe Bülow-Lehnsby og Anne Frederiksens indtræden i bestyrelsen ved sidste årsmøde fik vi endnu to initiativrige og arbejdsomme medlem.

Arbejdet i bestyrelsen er organiseret ud fra løse roller, således at det enkelte bestyrelsesmedlem har mulighed for at byde ind med sine specielle kompetencer og for at arbejde med sine interesseområder.

Med mange frivillige som har MS står vi indimellem i den situation, at planlagte aktiviteter ikke kan gennemføres pga. forværring i sygdommen. Det er selvfølgeligt kedeligt for den enkelte som det rammer, men er også en rammebetingelse for foreningsarbejdet. Fra bestyrelsen side og fra udvalgenes side arbejdes ud fra at der gerne må være flere frivillige om den enkelte aktivitet. Det skulle gerne gøre indsatsen mere overskuelig for den enkelte. Og heller succes med en enkelt aktivitet end at man brækker halsen på et stort aktivitetsniveau.

Og så er det vigtigt at det er sjovt. Personligt føler jeg mig altid beriget når jeg har deltaget i foreningsarbejdet. Jeg synes, at vi er en flok mennesker med en positiv indgang til arbejdet og med en positiv indstilling til livet med MS. Jeg kan kun opfordre andre til at deltage.

Som bestyrelse prioriterer vi altid arbejdet ud fra, hvor mange ressourcer vi har. Den primære fokus det sidste år har været på at udvikle og afholde aktiviteter for vores lokale medlemmer. Det har vi dels gjort i eget regi men også i samarbejde med andre lokalafdelinger. Men foruden disse aktiviteter har vi også fokus på arbejdet i hovedforeningen, det politiske arbejde og indsamlinger.'

Samarbejdet med Foreningen

Som lokalafdeling af Scleroseforeningen er vi en integreret del af foreningen. Vi har mulighed for at blive hørt og vi giver vores synspunkter til kende. Vi har deltaget i alle formandsmøder, regionsmøder og landsmøder herunder delegeretforsamlingen. Vi forsøger konstruktiv at deltage i foreningens udvikling ved deltagelse men også ved at komme med forslag til handlingsplaner. Med Jacob Monies og Jette Bay som er medlem af hhv. Politisk udvalg og Sundhedsudvalget har vi en unik mulig for at være informeret lokalt og samtidig deltage i foreningens overordnede arbejde.

Det politiske arbejde

I de forgangene år har vi være repræsenteret i de lokale handicapråd i Rudersdal og Gentofte kommuner. En fordobling målt på antal kommuner i forhold til året før. Og deltagelsen giver indflydelse. Senest set i Rudersdal kommune, hvor Jeppe har deltage i udarbejdelse af høringssvar om Idræt- og motionspolitik. På den måde blev også handicapforeningernes synspunkter hørt.

I Gentofte kommune er vi repræsenteret ved Jaccb Monies. Jacob sidder også i Scleroseforeningens politiske udvalg og er deltager i hovedbestyrelsesmøder. Herigennem sikre vi et tæt samarbejde med hovedforeningen. Et samarbejde hvor Jacobs viden fra det lokale arbejde kan bringes videre til foreningen og dermed til de øvrige lokalafdelinger. Uddannelse af de lokale politiske ansvarlige ligger Jacob meget på sinde og vi håber lokalt at han får succes. For på den måde vil vi kunne tiltrække flere lokale politiske deltagere og derved få endnu mere indflydelse. En indflydelse som i stigende grad er nødvendig når de kommunale budgetter tages i mente. Når det er sagt skal vi påskønne, at i de kommuner som vores lokalafdeling dækker, er vi mindre påvirket af nedskæringer end andre steder.

I Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Hørsholms kommuner har vi ikke lokal politisk deltagelse. Vi har holdt informationsmøde for interesseret og senest udsendt "stillingsopslag". Vi tror derfor på, at vi inden længe kan være repræsenteret i flere kommuner. Men har du lyst til at deltage enten sammen med Jeppe eller Jacob eller i en af de 3 andre kommuner, hører vi gerne fra dig. Med Jeppe og Jacob har vi lokalt et godt fundament til at inddrage nye politiske interesserede. Er man interesseret i det politiske arbejde kommer man således ikke til at stå alene.

Indsamlinger mv.

Som lokalafdeling har vi støttet op om Scleroseforeningens byttepengeindsamling. Fra vores lokalområde bliv der indsamlet godt kr. 30.000. En øgning på ca. 10% fra året før. Alle indsamlede midler tilfalder hovedforeningen. Kim Kreinøe har stået som byttepengekoordinator og sammen med mange andre frivillige er der udført et godt arbejde. Byttepengeindsamlingen gentages igen i indeværende år. P.t. forsøger vi at hverve ny byttepengekoordinator.

Lokalt samler vi ind via primært 2 Spar supermarkeder. De indsamlede midler bliver delt ligeligt mellem lokalafdelingen og hovedforeningen.

Til understøttelse af vores aktiviteter har vi 2 hovedindtægtskilder:

1. Bidrag fra kontingentbetalingen fra medlemmer
2. §18-midler fra kommunerne.

Vedrørende §18-midlerne har vi valgt kun at søge ud fra det behov vi umiddelbart har. Som det fremgår af regnskabet har vi i de senere år opsamlet en formue. Målet er at nedbringe denne formue. Som lokalafdeling står vi derfor i den helt specielle situation at vi har mulighed for at koncentrere os om aktivister for medlemmerne og kun i mindre omfang skal bruge tid for at indsamle midler.

Gode og lødige idéer til at anvende pengene på lokale arrangementer modtages gerne.

Aktiviteter for medlemmerne

Aktiviteter afholdt af lokalafdelingen

Årsmøde samt foredrag om scleroseregistret (7. februar)
Ca. 25 fremmødte

Gode erfaringer med sclerose og fysisk træning (24. februar)
Ca. 60 fremmødte

Introduktion i hvad meditation kan gøre for dig med MS (Afholdt flere gange)
8 - 10 deltager pr. gang

Få det bedre med motion (27. april)
12 deltagere

CCSVI - erfaringer og effekt oplevet af opererede (11. maj)
Ca. 25 fremmødte

Få styrket din fysik og nyd foråret. (Gåture i foråret)
Aflyst pga. manglende deltagelse

Hvad kan lokalafdelingen gøre for dig? (26. maj)
Aflyst pga. manglende deltagelse

Hjernerigtig kost ved Kjeld Fredens (20. september)
Ca. 60 fremmødte

Scleroseforeningens lands/lokal politiske arbejde (14. november)
2 deltagere

Julefrokost (26. november)
14 tilmeldte

Aktivister i samarbejde med andre lokalafdelinger

I samarbejde med de øvrige lokalafdelinger i omkring København laver vi arrangementer som går på tværs. I det forgangene år har vi blandt andet bidraget økonomisk til:

Sundhed og Helbred ved Peter Thybo
Træk vejret - undgå stress og bliv sundere
"Jeg er født med et lyst sind" - myte eller?

Af øvrigt samarbejde kan nævnes Café Rosen og Bycafeen. Pga. meget begrænset deltagele fra vores lokalområde har vi dog opsagt dette samarbejde.

Bestyrelsen takker alle frivillige for indsatsen i årets løb.

På gensyn i år 2012

På vegne af bestyrelsen

Morten Mertz
Lokalafdelingsformand

Der er ingen kommentar endnu

Tilføj kommentar

Dit navn

Ren tekst

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.