Støt os i kampen
for et bedre liv

I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
I kampen mod sclerose, udgør offentlig støtte kun 4% af vores indtægter. Din donation er afgørende!
DKK
Støt os
Bedre sammenhæng i indsatsen for borgere med multipel sclerose
d. 29 januar 2016

Der er behov for at styrke samarbejdet og dialogen mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læger, så kommunerne får bedre muligheder for at sætte tidligt ind over for borgere med multipel sclerose, lyder én af seks nye anbefalinger fra KL og Scleroseforeningen.

Borgere med multipel sclerose er en lille, men stigende sygdomsgruppe i Danmark. I dag lever cirka 14.000 mennesker med sygdommen, og hvert år ses omkring 600 nye sygdomstilfælde.

Antallet af borgere med sclerose varierer meget fra kommune til kommune - fra tre i de mindste kommuner til cirka 1.000 i Københavns Kommune. Kommunerne har siden kommunalreformen haft det fulde ansvar for at tilbyde borgere sammenhængende rehabiliteringsforløb på tværs af forskellige lovgivninger og sektorer, men kontakten mellem borgere med sclerose og kommune er ofte meget sporadisk.

KL og Scleroseforeningen har derfor udarbejdet et inspirationskatalog, som skal sætte fokus på kommunernes indsats til borgere med multipel sclerose. Inspirationspapiret indeholder seks anbefalinger til, hvordan kommunerne kan styrke den sammenhængende rehabiliteringsindsats både som enkeltkommuner, i tværkommunalt regi og på tværs af sektorer.

Brug for tættere dialog

”Det altafgørende er, at kommuner, sygehuse, praktiserende læger og fysioterapeuter får et tættere samarbejde. I dag tænkes kommunerne sjældent ind i rehabilitering af borgere med sclerose, men i takt med at sygdommen udvikler sig, vil mange af disse borgere have behov for hjælp fra kommunerne i form af eksempelvis hjælpemidler, tilpasning af omgivelserne og personlig assistance i dagligdagen. Leveres der ikke den rette indsats på rette tid, svækker det borgernes livskvalitet og mulighed for at leve et selvstændigt liv som aktiv borger. Derfor har vi brug for en tættere dialog, så kommunerne kommer ind til tiden” siger Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.

”Der er et stort behov for, at mennesker med multipel sclerose får mere sammenhængende behandlings- og rehabiliteringsforløb. Det gælder ikke mindst de patienter, der har progressiv sclerose – dem findes der ikke medicin til, og de er ikke i behandling på sygehusene. For dem er et bedre samarbejde mellem kommunen, sclerosehospitalerne, de fysioterapeutiske klinikker og de praktiserende læger alfa og omega. Og derfor er vi meget glade for, at dette inspirationspapir nu er en realitet,” siger Klaus Høm, direktør i Scleroseforeningen.

6 anbefalinger

  • 1. At kommunerne har politisk og ledelsesmæssig fokus på, at kommunen spiller en central rolle for borgere med multipel sclerose.
  • 2. At kommunerne understøtter en sammenhængende og koordineret rehabiliteringsindsats på tværs af forvaltningsområder ved komplekse forløb.
  • 3. At kommunerne styrker samarbejdet og dialogen med sygehusenes neurologiske afde­linger og de praktiserende læger med henblik på at fremme kommunernes mulighed for tidlig identificering af og indsats over for borgere med multipel sclerose.
  • 4. At kommunerne har fokus på den løbende dialog med praktiserende fysioterapeuter.
  • 5. At kommunerne og specialsygehusene for sclerose styrker koordineringen af borgernes forløb i overgangene, og i den forbindelse samarbejder om at øge medarbejdernes kom­petencer inden for multipel sclerose.
  • 6. At kommunerne løbende arbejder med at udvikle tilbud for borgere med multipel sc­lerose herunder styrke det mellemkommunale samarbejde om rehabilitering med henblik på at sikre den nødvendige viden og det nødvendige borgergrundlag.

Du kan hente og/eller læse hele inspirationspapiret ved at klikke på linket herunder:

Kommentarer

Peter Hansen (tir, 02/02/2016 - 13:08)
Peter Hansen (tir, 02/02/2016 - 13:30)
Søren (tir, 02/02/2016 - 18:04)

Hørt Peter H. Meget velskrevet.
Spændende at høre (vores) forenings svar / holdninger til dette velskrevne skriv, spændt på hvad foreningen ønsker at gøre !?
pft

Peter Hansen (ons, 03/02/2016 - 11:00)
Svar til Peter Hansen (ons, 03/02/2016 - 12:45)

Kære Peter Hansen
Jeg har bedt vores ledende socialrådgiver, Nadia Buchard, som jeg kan se, at du også har skrevet direkte til, om at lave et svar til dig.
Mht. de manglende afsnit så irriterer de også mig. :-) Vi har bedt vores hjemmesidefolk om at fikse det.
Mvh. Lotte

Peter Hansen (ons, 03/02/2016 - 13:26)
Søren (man, 08/02/2016 - 09:08)

Kan vi ikke snart forvente en stillingtagen / og et seriøst svar fra foreningen på de bragte spørgsmål fra Peter H ??
Pft

Lotte Skou Hansen (man, 08/02/2016 - 10:26)
Søren (tir, 01/03/2016 - 19:07)

Hej
Hvornår forventer du et svar på disse konkrete spørgsmål (personligt synes jeg at svartiden er meget lang vedr disse) ?
Pft

Nadia Buchard (Guest) (ons, 02/03/2016 - 14:52)

Kære Peter Hansen

Jeg forstår godt din frustration – og deler den jævnfør alle mine debatindlæg om retssikkerheden i Danmark pt.

På baggrund af det du skriver, har jeg nu set nærmere på de to nævnte kommuners hjemmesider. Begge kommuner har forsøgt at opfylde kravet om at tage stilling til deres sagsbehandlingsfrister indenfor de enkelte sagsområder – de har dog glemt flere områder, som du påpeger. Og så skal man lede lidt efter sagsbehandlingstiderne på deres hjemmesider.

Jeg har umiddelbart svært ved at vurdere om der direkte foreligger ulovligheder, som du spørger om. Som udgangspunkt giver lovgivningen kommunerne vide rammer til selv at fastsætte deres serviceniveau – herunder deres sagsbehandlingstider. Jeg kan dog konstatere, at der er formuleringer af de angivne sagsbehandlingsfrister, som efterlader plads til forskellige fortolkninger. Det kunne kommunerne gøre bedre. Men ulovligheder kan jeg ikke få øje på – de må fastsætte deres sagsbehandlingstider, som de vil. Så længe de er politisk godkendt i kommunen og ligger offentligt tilgængeligt for borgerne. Men hjælp mig gerne, hvis der er noget, jeg overser. Du har mit nummer…

Mvh. Nadia Buchard, ledende socialrådgiver i Scleroseforeningen

Tilføj kommentar

Vær opmærksom på at din kommentar er offentlig.
Scleroseforeningen bruger et spam-filter på vores kommentarfelt for at sikre os imod misbrug. Du kan læse mere om filteret her: Mollom privacy policy